Blog

Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną pomoc prawną dla placówek oświatowych oraz dla podmiotów gospodarczych na terenie całej Polski.

Współpracujemy ze wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w sferze oświaty tj. organami prowadzącymi, dyrektorami placówek oświatowych i pracownikami placówek oświatowych.

Prowadzimy pełną obsługę prawną spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółek osobowych, jak również fundacji.

Jakie egzaminy można przeprowadzić online? Informacje dla dyrektorów szkół. 

W odpowiedzi na zmiany w systemie edukacji wymuszone przez obecną sytuację na świecie, przygotowaliśmy zbiór informacji odnośnie sposobu przeprowadzania egzaminów przez szkoły. Dyrektorzy szkół zastanawiają się, czy te mogą zostać przeprowadzone on-line. Odpowiadamy, jak wygląda to w świetle rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 roku.  
czytaj więcej

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, a możliwość wypowiedzenia umowy pracownikowi

Rozwiązania przyjęte w specustawie w sprawie walki z wirusem COVID-19 (dalej „tarcza antykryzysowa 2.0”) zmieniające przepisy dotychczasowej tarczy antykryzysowej, pozwolą przedsiębiorcom zwalniać swoich pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Nieistotny jest przy tym fakt pobierania przez przedsiębiorcę dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, którego celem jest szczególna ochrona miejsc pracy.
czytaj więcej

Dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na zakup sprzętu komputerowego do odbywania nauki zdalnej

Od 1 kwietnia 2020 roku jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Pieniądze mają być przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej. Gminy oraz powiaty mogą liczyć na kwotę w granicach od 35 tys. do 100 tys. złotych. Dofinansowanie obejmuje całość poniesionych wydatków i zakłada zerowy wkład własny wnioskodawcy. Wnioski można składać od 1 kwietnia do 30 września 2020 roku (bądź do wyczerpania środków przyznanych na realizację projektu).
czytaj więcej

Opłaty za żłobek i przedszkole podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia 26 kwietnia 2020 r., przedszkola i żłobki, jak również szkoły i inne placówki oświatowe są zamknięte.
czytaj więcej

Nowelizacja przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie postępowania nakazowego

Ustawodawca ostatnią dużą reformą kodeksu postępowania cywilnego, tj. nowelizacją z 4.07.2019 r., (wejście w życie 7 listopada 2020 roku) wprowadził kilka istotnych zmian również do postępowania nakazowego. W niniejszym wpisie spróbuję zwięźle przedstawić najważniejsze zmiany.
czytaj więcej

Preferencyjna stawka podatku dochodowego dla osób prawnych (CIT) dla małego podatnika

W 2019 roku miała miejsce reforma systemu podatkowego w ramach programu Ministerstwa Finansów 3xP - przejrzyste, proste, przyjazne. Jej finalnym efektem była nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powszechnie nazywana CIT. Jednym z elementów wprowadzonych do reformy było obniżenie stawki preferencyjnej dla małego podatnika z 15% do 9% oraz podwyższenie limitu warunkującego posiadanie statusu małego podatnika do równowartości kwoty 2 mln euro wyrażonej w złotych.
czytaj więcej

Czy na egzamin kwalifikacyjny dla dziecka uczącego się w edukacji domowej można powołać nauczyciela z innej szkoły? 

W tym wpisie zajmiemy się kwestią egzaminu klasyfikacyjnego z drugiego języka nowożytnego, do którego musi przystąpić każdy uczeń. Problem pojawia się przypadku, gdy jeden z uczniów realizujących obowiązek szkolny w ramach edukacji domowej wybierze język dostępny w programie nauczania danej placówki, jednak szkoła nie zatrudnia nauczyciela o takiej specjalizacji. Czy w takiej sytuacji na egzamin klasyfikacyjny można powołać nauczyciela spoza szkoły?  
czytaj więcej

Odroczenie w edukacji domowej

Tym razem sprawdzimy, czy odroczenie edukacji w przypadku uczniów realizujących ten obowiązek w formie edukacji domowej różni się w jakikolwiek sposób od procesu, który przeprowadza się dla tych uczęszczających do placówek stacjonarnych. Przedstawimy również krótki poradnik, z którego powinni skorzystać wszyscy rodzice, którzy muszą zmierzyć się z takim procesem.  
czytaj więcej

Program Maluch 2020 – wskazówki dla podmiotów ubiegających się o dotację 

Przygotowaliśmy dla Was odpowiedź prawnika wraz ze szczegółowymi założeniami i listą dokumentów dotyczącą podmiotów ubiegających się o dotację w ramach Modułu 3 - czyli podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego. 
czytaj więcej