Blog
Prawo oświatowe

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, jak również wsparcie w kwestiach dotyczących dotacji dla placówek oświatowych. Współpracujemy ze wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w sferze oświaty tj. organami prowadzącymi placówki oświatowe, dyrektorami placówek oświatowych i pracownikami placówek oświatowych. Świadczymy usługi prawne na terenie całej Polski.

Dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na zakup sprzętu komputerowego do odbywania nauki zdalnej

Od 1 kwietnia 2020 roku jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Pieniądze mają być przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej. Gminy oraz powiaty mogą liczyć na kwotę w granicach od 35 tys. do 100 tys. złotych. Dofinansowanie obejmuje całość poniesionych wydatków i zakłada zerowy wkład własny wnioskodawcy. Wnioski można składać od 1 kwietnia do 30 września 2020 roku (bądź do wyczerpania środków przyznanych na realizację projektu).
czytaj więcej

Opłaty za żłobek i przedszkole podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia 26 kwietnia 2020 r., przedszkola i żłobki, jak również szkoły i inne placówki oświatowe są zamknięte.
czytaj więcej

Nowelizacja przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie postępowania nakazowego

Ustawodawca ostatnią dużą reformą kodeksu postępowania cywilnego, tj. nowelizacją z 4.07.2019 r., (wejście w życie 7 listopada 2020 roku) wprowadził kilka istotnych zmian również do postępowania nakazowego. W niniejszym wpisie spróbuję zwięźle przedstawić najważniejsze zmiany.
czytaj więcej

Preferencyjna stawka podatku dochodowego dla osób prawnych (CIT) dla małego podatnika

W 2019 roku miała miejsce reforma systemu podatkowego w ramach programu Ministerstwa Finansów 3xP - przejrzyste, proste, przyjazne. Jej finalnym efektem była nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powszechnie nazywana CIT. Jednym z elementów wprowadzonych do reformy było obniżenie stawki preferencyjnej dla małego podatnika z 15% do 9% oraz podwyższenie limitu warunkującego posiadanie statusu małego podatnika do równowartości kwoty 2 mln euro wyrażonej w złotych.
czytaj więcej

Czy na egzamin kwalifikacyjny dla dziecka uczącego się w edukacji domowej można powołać nauczyciela z innej szkoły? 

W tym wpisie zajmiemy się kwestią egzaminu klasyfikacyjnego z drugiego języka nowożytnego, do którego musi przystąpić każdy uczeń. Problem pojawia się przypadku, gdy jeden z uczniów realizujących obowiązek szkolny w ramach edukacji domowej wybierze język dostępny w programie nauczania danej placówki, jednak szkoła nie zatrudnia nauczyciela o takiej specjalizacji. Czy w takiej sytuacji na egzamin klasyfikacyjny można powołać nauczyciela spoza szkoły?  
czytaj więcej

Odroczenie w edukacji domowej

Tym razem sprawdzimy, czy odroczenie edukacji w przypadku uczniów realizujących ten obowiązek w formie edukacji domowej różni się w jakikolwiek sposób od procesu, który przeprowadza się dla tych uczęszczających do placówek stacjonarnych. Przedstawimy również krótki poradnik, z którego powinni skorzystać wszyscy rodzice, którzy muszą zmierzyć się z takim procesem.  
czytaj więcej

Program Maluch 2020 – wskazówki dla podmiotów ubiegających się o dotację 

Przygotowaliśmy dla Was odpowiedź prawnika wraz ze szczegółowymi założeniami i listą dokumentów dotyczącą podmiotów ubiegających się o dotację w ramach Modułu 3 - czyli podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego. 
czytaj więcej

Edukacja domowa – specjalne zapisy w umowach między szkołą a rodzicami

W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy kwestię sporządzania umów dotyczących edukacji domowej dziecka. Taki dokument jest podpisywany między szkołą a rodzicem, jednak czasami ze względu na specjalne okoliczności konieczne jest wprowadzenie pewnych dodatkowych zapisów, które będą regulować i chronić interesy obydwu stron. Aby nie operować na wyimaginowanych przykładach, przedstawimy studium konkretnego przypadku. 
czytaj więcej

Szkoła z oddziałami sportowymi, szkoła sportowa i szkoła mistrzostwa sportowego – podobieństwa i różnice

Czy szkoła sportowa jest tym samym, co szkoła mistrzostwa sportowego? Czym różni się oddział mistrzostwa sportowego od oddziału sportowego? Czy wreszcie, jakie regulacje dotyczą każdej z wymienionych form kształcenia? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym wpisie oraz przedstawić wytyczne obowiązujące w Polskim Prawie Oświatowym.
czytaj więcej