Obsługa prawna firm

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego oferuje kompleksową obsługę prawną klientów biznesowych. Usługi Kancelarii ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców i udzielanie im efektywnej pomocy prawnej w prowadzeniu działalności gospodarczej.

obsługa prawna firm

W ramach obsługi prawnej firm oferujemy:

 • kompleksowe wsparcie prawne i biznesowe w bieżącej działalności firmy,
 • audyty prawne obejmujące badanie zgodności działalności przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami prawa,
 • analizowanie i opiniowane dotychczas obowiązujących u przedsiębiorcy umów, regulaminów i innych dokumentów,
 •  sporządzenie projektów umów i regulaminów, którymi klient będzie posługiwać się w obrocie tj. stworzenie dokumentacji wewnętrznej firmy, która powinna być dostosowana do procesów gospodarczych w relacjach przedsiębiorstwa zarówno względem kontrahentów, jak i administracji publicznej,
 • przygotowanie dokumentów korporacyjnych tj. protokołów i uchwał organów, dotyczących organizacji nadzwyczajnych lub zwyczajnych zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy, przekształceń, zmiany organów, sprzedaży udziałów lub praw i obowiązków wspólników, jak również reprezentacja w posiedzeniach organów spółek,
 • konsultacje prawne (ustne i pisemne) dotyczące bieżącej działalności firmy,
 • opinie i analizy prawne,
 • udział w negocjacjach z kontrahentami lub organami administracji publicznej,
 • windykacja należności,
 • reprezentacja w toku postępowania sądowego i przedsądowego (min. sprawy cywilne, gospodarcze, rejestrowe, pracy, administracyjne),
 • wsparcie z zakresu prawa pracy,
 • weryfikacja statusów prawnych kontrahentów.

Na bieżąco staramy się informować naszych Klientów o zachodzących zmianach w prawie. Zapewniamy szybki czas realizacji zleceń i konkurencyjne stawki.

obsługa prawna dziennych punktów opieki nad dziećmi

Dwa modele współpracy z Kancelarią Prawa Gospodarczego i Oświatowego w obsłudze prawnej firm

Pakiet Classic

250 zł/m-c

Obsługa

20 h/rok

Pon. - Pt. 9:00 - 17:00

Pogotowie prawne

Audyt prawny w pierwszym kwartale

Liczba modułów obsługi prawnej do wyboru**

Jeden

Nielimitowane rozmowy telefoniczne

Osobiste wizyty prawnika u klienta. Jedna na kwartał

Bezpłatne szkolenie raz na kwartał w wybranym zakresie

Pakiet Classic

X

Wypełnij i wyślij poniższy formularz aby otrzymać szczegóły oferty dotyczącej wybranego pakietu.

  Pakiet Biznes

  625 zł/m-c

  Obsługa

  50 h/rok

  Pogotowie prawne

  Audyt prawny w pierwszym kwartale

  Liczba modułów obsługi prawnej do wyboru**

  Dwa

  Nielimitowane rozmowy telefoniczne

  Osobiste wizyty prawnika u klienta. Jedna na kwartał

  Bezpłatne szkolenie raz na kwartał w wybranym zakresie

  Pakiet Biznes

  X

  Wypełnij i wyślij poniższy formularz aby otrzymać szczegóły oferty dotyczącej wybranego pakietu.

   Pakiet premium

   1250 zł/m-c

   Obsługa

   100 h/rok

   Pon. - Pt. 9:00 - 17:00

   Pogotowie prawne

   Pon. - Pt. 17:00 - 20:00 Sob. - Nd. 8:00 - 20:00

   Audyt prawny w pierwszym kwartale

   Liczba modułów obsługi prawnej do wyboru**

   Trzy

   Nielimitowane rozmowy telefoniczne

   Osobiste wizyty prawnika u klienta. Jedna na kwartał

   Bezpłatne szkolenie raz na kwartał w wybranym zakresie

   Pakiet premium

   X

   Wypełnij i wyślij poniższy formularz aby otrzymać szczegóły oferty dotyczącej wybranego pakietu.

    Pakiet VIP

    1875 zł/m-c

    Obsługa

    150 h/rok

    Pon. - Pt. 9:00 - 17:00

    Pogotowie prawne

    Pon. - Pt. 17:00 - 20:00 Sob. - Nd. 8:00 - 20:00

    Audyt prawny w pierwszym kwartale

    Liczba modułów obsługi prawnej do wyboru**

    Wszystkie

    Nielimitowane rozmowy telefoniczne

    Osobiste wizyty prawnika u klienta. Jedna na kwartał

    Bezpłatne szkolenie raz na kwartał w wybranym zakresie

    Pakiet VIP

    X

    Wypełnij i wyślij poniższy formularz aby otrzymać szczegóły oferty dotyczącej wybranego pakietu.

     * Ceny zostały podane w wartości netto. Każda umowa zawierana jest na rok, z kwartalnym okresem rozliczeniowym
     dla godzin obsługi.
     ** Opis modułów będzie dostępny po skorzystaniu z przycisku “SPRAWDŹ MODUŁY”

     Istnieje możliwość wypowiedzenia umowy w każdym kwartale ze skutkiem na koniec następnego kwartału.

     Godzina obsługi prawnej:
     • w ramach pakietu wynosi 200 zł netto,
     • poza pakietem wynosi 270 zł netto.

     Model I – współpraca w oparciu o wybrany przez przedsiębiorcę Pakiet i stawkę ryczałtu

     Przedsiębiorca nabywa stałą liczbę godzin w ramach ryczałtu, która jest korzystna pod względem stawki godzinowej, jednakże niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy. W tym modelu przedsiębiorca określa ilość godzin, jaka jest niezbędna do obsługi jego spraw i ma pełną kontrolę nad budżetem prawnym.

     Ta oferta jest skierowana do przedsiębiorcy świadomego zakresu oczekiwanej współpracy z Kancelarią i rodzaju problemów jakie napotyka w trakcie swoje pracy.

     Dokładny zakres oferty i obsługi prawnej firm przedstawia tabela obok.

     Model II – stawka godzinowa w wysokości 270,00 złotych netto za zlecone przez przedsiębiorcę zadanie

     W tym modelu Przedsiębiorca sam decyduje za co płaci poprzez określenie konkretnych spraw jakimi ma zająć się Kancelaria. Miesięczne zestawienia pozwalają ocenić skuteczność pracy prawników przy jednoczesnym określeniu nakładu pracy na konkretne zagadnienia. Jest to preferowany model na początek współpracy, który pozwala Kancelarii określić ilość i pracochłonność spraw, a Przedsiębiorcy pozwala ocenić i utworzyć przyszły budżet obsługi prawnej.

     obsługa prawna opiekunów dziennych

     Podejmując współpracę z Kancelarią w ramach obsługi prawnej firm przedsiębiorca zyskuje:

     Szybkość obsługi

     Podejmując współpracę z kancelarią na zasadzie stałej obsługi prawnej dla firm, klient przekazuje informacje o zakresie swojej działalności w chwili podpisywania umowy oraz w trakcie jej trwania. Obie strony są w stałym kontakcie. Przedsiębiorca nie musi marnować za każdym razem czasu na poszukiwanie, jak również tłumaczenie czym się zajmuje i jakie praktyki stosuje w swojej działalności oraz na czym polega jego problem, tylko od razu może przekazać problem współpracującej kancelarii

     Spokój

     W sytuacji kiedy pomoc będzie potrzebna, Klient nie musi szukać adwokata lub radcy prawnego, który udzieli mu wsparcia, tylko ma możliwość zwrócenia się do Kancelarii, która zna jego firmę i z którą współpracuje.

     Oszczędność

     Przy korzystaniu ze stałej współpracy koszt udzielanej pomocy rozkłada się w czasie. Co więcej klient może korzystać z preferencyjnych cen poszczególnych usług.

     *Kancelaria zastrzega, iż informacje prawne podane w niniejszej ofercie mają charakter ogólnej informacji poglądowej i nie są one poradą prawną. Podane informacje mogą się różnić lub ulec modyfikacji, w zależności od każdego konkretnego przypadku i okoliczności.

     Kontakt

     Kontakt

      Preferowana metoda komunikacji
      Wybierz minimum jedną formę kontaktu**