Obsługa prawna firm

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego oferuje kompleksową obsługę prawną klientów biznesowych. Usługi Kancelarii ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców i udzielanie im efektywnej pomocy prawnej w prowadzeniu działalności gospodarczej.

obsługa prawna firm

W ramach obsługi prawnej firm oferujemy:

  • zastępstwo prawne i procesowe w różnego typu postępowaniach (min. sprawy gospodarcze, rejestrowe, cywilne, administracyjne),
  • wsparcie prawne w bieżącej działalności firmy,
  • przygotowanie projektów umów i regulaminów, którymi klient będzie posługiwać się w obrocie tj. stworzenie dokumentacji wewnętrznej firmy, która powinna być dostosowana do procesów gospodarczych w relacjach przedsiębiorstwa zarówno względem kontrahentów, jak i administracji publicznej.
  • przygotowanie dokumentów korporacyjnych tj. uchwały, zgromadzenia wspólników, przekształcenia, zmiany organów, jak również udział w posiedzeniach organów spółek,
  • konsultacje prawne dotyczące bieżącej działalności firmy ustne i pisemne,
  • opinie prawne,
  • udział w negocjacjach z kontrahentami lub organami,
  • windykację należności,
  • rozwiązywanie problemów z zakresu prawa pracy,
  • sprawdzanie statusów prawnych kontrahentów.

 

Oferujemy wsparcie prawne dla firm w przygotowywaniu wniosków i reprezentacji w postępowaniach administracyjnych. Na bieżąco staramy się informować naszych Klientów o zachodzących zmianach w prawie. Zapewniamy szybki czas realizacji zleceń i konkurencyjne stawki.

Dwa modele współpracy z Kancelarią Prawa Gospodarczego i Oświatowego w obsłudze prawnej firm

obsługa-prawna-firm-oferta

* Ceny zostały podane w wartości netto. Każda umowa zawierana jest na rok, z kwartalnym okresem rozliczeniowym
dla godzin obsługi.
Istnieje możliwość wypowiedzenia umowy w każdym kwartale ze skutkiem na koniec następnego kwartału.

Godzina obsługi prawnej:
• w ramach pakietu wynosi 150 zł netto,
• poza pakietem wynosi 200 zł netto.

Model I - współpraca w oparciu o wybrany przez przedsiębiorcę Pakiet i stawkę ryczałtu

Przedsiębiorca nabywa stałą liczbę godzin w ramach ryczałtu, która jest korzystna pod względem stawki godzinowej, jednakże niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy. W tym modelu przedsiębiorca określa ilość godzin, jaka jest niezbędna do obsługi jego spraw i ma pełną kontrolę nad budżetem prawnym.

Ta oferta jest skierowana do przedsiębiorcy świadomego zakresu oczekiwanej współpracy z Kancelarią i rodzaju problemów jakie napotyka w trakcie swoje pracy.

Dokładny zakres oferty i obsługi prawnej firm przedstawia tabela obok.

Model I - współpraca w oparciu o wybrany przez przedsiębiorcę Pakiet i stawkę ryczałtu

Przedsiębiorca nabywa stałą liczbę godzin w ramach ryczałtu, która jest korzystna pod względem stawki godzinowej, jednakże niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy. W tym modelu przedsiębiorca określa ilość godzin, jaka jest niezbędna do obsługi jego spraw i ma pełną kontrolę nad budżetem prawnym.

Ta oferta jest skierowana do przedsiębiorcy świadomego zakresu oczekiwanej współpracy z Kancelarią i rodzaju problemów jakie napotyka w trakcie swoje pracy.

Dokładny zakres oferty i obsługi prawnej firm przedstawia poniższa tabela.

obsługa-prawna-firm-oferta

* Ceny zostały podane w wartości netto. Każda umowa zawierana jest na rok, z kwartalnym okresem rozliczeniowym
dla godzin obsługi.
Istnieje możliwość wypowiedzenia umowy w każdym kwartale ze skutkiem na koniec następnego kwartału.

Godzina obsługi prawnej:
• w ramach pakietu wynosi 150 zł netto,
• poza pakietem wynosi 200 zł netto.

Model II - stawka godzinowa w wysokości 250,00 złotych netto za zlecone przez przedsiębiorcę zadanie

W tym modelu Przedsiębiorca sam decyduje za co płaci poprzez określenie konkretnych spraw jakimi ma zająć się Kancelaria. Miesięczne zestawienia pozwalają ocenić skuteczność pracy prawników przy jednoczesnym określeniu nakładu pracy na konkretne zagadnienia. Jest to preferowany model na początek współpracy, który pozwala Kancelarii określić ilość i pracochłonność spraw, a Przedsiębiorcy pozwala ocenić i utworzyć przyszły budżet obsługi prawnej.

Podejmując współpracę z Kancelarią w ramach obsługi prawnej firm przedsiębiorca zyskuje:

Szybkość obsługi

Podejmując współpracę z kancelarią na zasadzie stałej obsługi prawnej dla firm, klient przekazuje informacje o zakresie swojej działalności w chwili podpisywania umowy oraz w trakcie jej trwania. Obie strony są w stałym kontakcie. Przedsiębiorca nie musi marnować za każdym razem czasu na poszukiwanie, jak również tłumaczenie czym się zajmuje i jakie praktyki stosuje w swojej działalności oraz na czym polega jego problem, tylko od razu może przekazać problem współpracującej kancelarii

Spokój

W sytuacji kiedy pomoc będzie potrzebna, Klient nie musi szukać adwokata lub radcy prawnego, który udzieli mu wsparcia, tylko ma możliwość zwrócenia się do Kancelarii, która zna jego firmę i z którą współpracuje.

Oszczędność

Przy korzystaniu ze stałej współpracy koszt udzielanej pomocy rozkłada się w czasie. Co więcej klient może korzystać z preferencyjnych cen poszczególnych usług.

*Kancelaria zastrzega, iż informacje prawne podane w niniejszej ofercie mają charakter ogólnej informacji poglądowej i nie są one poradą prawną. Podane informacje mogą się różnić lub ulec modyfikacji, w zależności od każdego konkretnego przypadku i okoliczności.

Kontakt

Preferowana metoda komunikacji