Obsługa prawna
fundacji

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego oferuje usługi kompleksowej obsługi prawnej fundacji.

Usługi Kancelarii ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów fundacji związanych z prowadzoną działalnością statutową służącą realizacji celów, jak również dotyczących działalności gospodarczej fundacji.

W ramach obsługi prawnej fundacji Kancelaria oferuje:

 • zakładanie fundacji, w tym sporządzanie umów i statutów oraz rejestrację założonych podmiotów we właściwych rejestrach,
 • bieżącą obsługę i doradztwo prawne, w tym sporządzanie umów związanych z bieżącą działalnością fundacji i obsługę organów fundacji,
 • obsługę fundacji w zakresie ich stosunków z pracownikami;
 • pomoc w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego (OPP), w tym analizę i dostosowanie zapisów statutu danej organizacji w zakresie ich zgodności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznej i o wolontariacie,
 • zastępstwo procesowe, w tym prowadzenie spraw w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej i przed sądami administracyjnymi, jak również prowadzenie spraw w postępowaniach przed sądami cywilnymi,
 • reprezentację przed sądami arbitrażowymi;
 • likwidację działalności fundacji.

Dwa modele współpracy z Kancelarią Prawa Gospodarczego i Oświatowego w kompleksowej obsłudze prawnej fundacji

 

Pakiet Classic

250 zł/m-c

Obsługa

20 h/rok

Pon. - Pt. 9:00 - 17:00

Pogotowie prawne

Audyt prawny w pierwszym kwartale

Liczba modułów obsługi prawnej do wyboru**

Jeden

Nielimitowane rozmowy telefoniczne

Osobiste wizyty prawnika u klienta. Jedna na kwartał

Bezpłatne szkolenie raz na kwartał w wybranym zakresie

Pakiet Classic

X

Wypełnij i wyślij poniższy formularz aby otrzymać szczegóły oferty dotyczącej wybranego pakietu.

  Pakiet Biznes

  625 zł/m-c

  Obsługa

  50 h/rok

  Pon. - Pt. 9:00 - 17:00

  Pogotowie prawne

  Audyt prawny w pierwszym kwartale

  Liczba modułów obsługi prawnej do wyboru**

  Dwa

  Nielimitowane rozmowy telefoniczne

  Osobiste wizyty prawnika u klienta. Jedna na kwartał

  Bezpłatne szkolenie raz na kwartał w wybranym zakresie

  Pakiet Biznes

  X

  Wypełnij i wyślij poniższy formularz aby otrzymać szczegóły oferty dotyczącej wybranego pakietu.

   Pakiet premium

   1250 zł/m-c

   Obsługa

   100 h/rok

   Pon. - Pt. 9:00 - 17:00

   Pogotowie prawne

   Pon. - Pt. 17:00 - 20:00 Sob. - Nd. 8:00 - 20:00

   Audyt prawny w pierwszym kwartale

   Liczba modułów obsługi prawnej do wyboru**

   Trzy

   Nielimitowane rozmowy telefoniczne

   Osobiste wizyty prawnika u klienta. Jedna na kwartał

   Bezpłatne szkolenie raz na kwartał w wybranym zakresie

   Pakiet premium

   X

   Wypełnij i wyślij poniższy formularz aby otrzymać szczegóły oferty dotyczącej wybranego pakietu.

    Pakiet VIP

    Obsługa

    150 h/rok

    Pon. - Pt. 9:00 - 17:00

    Pogotowie prawne

    Pon. - Pt. 17:00 - 20:00 Sob. - Nd. 8:00 - 20:00

    Audyt prawny w pierwszym kwartale

    Liczba modułów obsługi prawnej do wyboru**

    Wszystkie

    Nielimitowane rozmowy telefoniczne

    Osobiste wizyty prawnika u klienta. Jedna na kwartał

    Bezpłatne szkolenie raz na kwartał w wybranym zakresie

    Pakiet VIP

    X

    Wypełnij i wyślij poniższy formularz aby otrzymać szczegóły oferty dotyczącej wybranego pakietu.

     * Ceny zostały podane w wartości netto. Każda umowa zawierana jest na rok, z kwartalnym okresem rozliczeniowym
     dla godzin obsługi.
     ** Opis modułów będzie dostępny po skorzystaniu z przycisku “SPRAWDŹ MODUŁY”

     Istnieje możliwość wypowiedzenia umowy w każdym kwartale ze skutkiem na koniec następnego kwartału.

     Godzina obsługi prawnej:
     • w ramach pakietu wynosi 200 zł netto,
     • poza pakietem wynosi 270 zł netto.

     I model – współpraca w oparciu wybrany Pakiet i stawkę ryczałtu

     Klient/Fundacja nabywa stałą liczbę godzin w ramach ryczałtu, co jest korzystne pod względem stawki godzinowej. Co ważne, niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.

     Dokładny zakres oferty i obsługi prawnej fundacji przedstawia tabela obok.

     II model – stawka godzinowa w wysokości 270,00 złotych netto za zlecone przez Klienta zadanie

     W modelu drugim Klient/ Fundacja sam decyduje za co płaci poprzez określenie konkretnych spraw, jakimi ma zająć się nasza Kancelaria. Miesięczne zestawienia umożliwiają ocenę skuteczności pracy prawników oraz precyzyjne określenie nakładu pracy na powierzone nam zagadnienia. Jest to zalecany model na początek współpracy. Pozwala to Kancelarii określić ilość i pracochłonność spraw, a Klientowi / Fundacji ocenić i utworzyć przyszły budżet obsługi prawnej.

     *Kancelaria zastrzega, iż informacje prawne podane w niniejszej ofercie mają charakter ogólnej informacji poglądowej i nie są one poradą prawną. Podane informacje mogą się różnić lub ulec modyfikacji, w zależności od każdego konkretnego przypadku i okoliczności.

     *Kancelaria zastrzega, iż informacje prawne podane w niniejszej ofercie mają charakter ogólnej informacji poglądowej i nie są one poradą prawną. Podane informacje mogą się różnić lub ulec modyfikacji, w zależności od każdego konkretnego przypadku i okoliczności.

     Kontakt

     Kontakt

      Preferowana metoda komunikacji
      Wybierz minimum jedną formę kontaktu**