Kuratoria oświaty w całym kraju opublikowały plany nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/24, a w nich znalazły się: planowana tematyka kontroli, typ kontrolowanej placówki oraz przedział czasowy. Sprawdź poniżej, czy prowadzona przez Ciebie placówka spełnia kryteria do objęcia kontrolą!

Kiedy planowane są kontrole? Jakie placówki im podlegają?

Poniższa tabela przedstawia zestawienie informacji podanych przez kuratoria oświaty dotyczące planowanych kontroli w zakresie nadzoru pedagogicznego:

 

 

Kuratorium

Tematyka kontroli Jakich podmiotów dotyczy kontrola? Kiedy będzie kontrola?
Małopolskie Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych przedszkola ogólnodostępne i integracyjne Nie podano
Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych szkoły ogólnodostępne i integracyjne: szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I-go stopnia
Prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I-go stopnia
Podkarpackie Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych przedszkola ogólnodostępne i integracyjne Nie podano
Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych szkoły ogólnodostępne i integracyjne: szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I-go stopnia
Prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika i szkoły branżowe I-go stopnia
Wielkopolskie Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych przedszkola ogólnodostępne i integracyjne styczeń-maj 2024 r.
Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych szkoły ogólnodostępne i integracyjne: szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I-go stopnia styczeń-maj 2024 r.
Prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej publiczne przedszkole i szkoły podstawowe kwiecień-czerwiec 2024 r.
Mazowieckie Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych przedszkola ogólnodostępne i integracyjne (publiczne i niepubliczne) Nie podano
Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych szkoły ogólnodostępne i integracyjne (publiczne i niepubliczne), w tym:
szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I-go stopnia
Prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej publiczne szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące
Opolskie Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych przedszkola ogólnodostępne i integracyjne styczeń-maj 2024 r.
Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I-go stopnia styczeń-maj 2024 r.
Prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej szkoły podstawowe kwiecień-czerwiec 2024 r.
Śląskie Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych Przedszkola Nie podano
Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I-go stopnia
Prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące
Dolnośląskie Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych przedszkola ogólnodostępne i integracyjne Nie podano
Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I-go stopnia
Prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące
Warmińsko-Mazurskie Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych przedszkola ogólnodostępne i integracyjne Nie podano
Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych ogólnodostępne i integracyjne: szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I-go stopnia
Prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące
Lubelskie Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych 100% przedszkoli, w których nie są spełnione wymogi dot. zatrudnienia nauczycieli specjalistów styczeń-maj 2024 r.
Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych 100% szkół, w których nie są spełnione wymogi dot. zatrudnienia specjalistów styczeń-maj 2024 r.
Prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej jedno przedszkole oraz dwie szkoły podstawowe (publiczne) kwiecień-czerwiec 2024 r.
Lubuskie Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych przedszkola ogólnodostępne i integracyjne, w których nie są spełnione wymogi dot. zatrudniania nauczycieli specjalistów styczeń-maj 2024 r.
Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkół I-go stopnia, w których nie są spełnione wymogi dot. zatrudniania nauczycieli specjalistów styczeń-maj 2024 r.
Prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej publiczne szkoły podstawowe, licea, technika i szkoły branżowe I-go stopnia kwiecień-czerwiec 2024 r.
Pomorskie Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych przedszkola ogólnodostępne i integracyjne Nie podano
Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych szkoły ogólnodostępne i integracyjne, w tym:
szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I-go stopnia
Prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej publiczne przedszkola i szkoły, w tym:
przedszkola, szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące + publiczne branżowe szkoły I stopnia
Zachodniopomorskie Zgodność z przepisami prawa przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów publiczne szkoły podstawowe, licea, technika i szkoły branżowe I-go stopnia luty-marzec 2024 r.
Prawidłowość realizacji przyjętego programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia publiczne szkoły podstawowe listopad 2023 – styczeń 2024 r.
Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych publiczne przedszkola ogólnodostępne, niepubliczne przedszkola ogólnodostępne, niepubliczne przedszkola integracyjne styczeń-maj 2024 r.
Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych publiczne szkoły podstawowe, niepubliczne szkoły podstawowe, publiczne licea ogólnokształcące, niepubliczne licea ogólnokształcące, niepubliczne technika, publiczne szkoły branżowe I-go stopnia styczeń-maj 2024 r.
Prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej publiczne szkoły podstawowe, publiczne licea ogólnokształcące kwiecień-czerwiec 2024 r.
Podlaskie Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych przedszkola ogólnodostępne i integracyjne styczeń-maj 2024
Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych szkoły ogólnodostępne i integracyjne, w tym:
szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I-go stopnia
Prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej publiczne przedszkola i szkoły, w tym:
przedszkola, szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące
Świętokrzyskie Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych przedszkola ogólnodostępne i integracyjne styczeń-maj 2024 r.
Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych szkoły ogólnodostępne i integracyjne, w tym:
szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I-go stopnia
styczeń-maj 2024 r.
Prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, technika branżowe kwiecień-czerwiec 2024 r.
Kujawsko-Pomorskie Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych przedszkola ogólnodostępne i integracyjne Nie podano
Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I-go stopnia (ogólnodostępne i integracyjne)
Prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej publiczne przedszkola i szkoły, w tym:
przedszkola, szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące + publiczne branżowe szkoły I stopnia
Łódzkie Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych przedszkola ogólnodostępne i integracyjne styczeń-maj 2024
Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia (ogólnodostępne i integracyjne)

Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący kontroli

Zespół naszej Kancelarii, aby wesprzeć Państwa podczas procesu kontroli, przygotował poradnik zawierający informacje o tym:

 • czym jest kontrola i na czym polega?
 • jakie uprawnienia ma kontrolujący?
 • ile trwa kontrola?
 • co zawiera protokół kontroli?
 • jak wygląda wnoszenie zastrzeżeń do protokołu?
 • jakie są skutki odmowy podpisania protokołu?
 • czym są zalecenia i jakie są konsekwencje ich niewdrożenia?
 • zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia jako przedmiot kontroli.

Poradnik zawiera także interaktywne łącza pozwalające przekierować do zarządzeń poszczególnych Kuratorów Oświaty dotyczących planów nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024.Pomoc prawna w zakresie kontroli placówek oświatowych

Nasza kancelaria prawna – Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego, specjalizuje się w szeroko pojętym prawie oświatowym, w tym także oferuje wsparcie w zakresie kontroli placówek oświatowych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

 • pod numerem telefonu: +48 533 940 018
 • pod adresem e-mail: kancelaria@kpgio.pl
 • w siedzibie kancelarii: ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków (po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania)

Opracowano na podstawie