POLITYKA PRYWATNOŚCI
KANCELARII PRAWA GOSPODARCZEGO I OŚWIATOWEGO

W Polityce prywatności znajdują się informacje o podstawach prawnych przetwarzania Danych osobowych przez Administratora, celach i sposobach ich zbierania, wykorzystywania i zabezpieczania na Portalu, a także o uprawnieniach przysługujących Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem Danych osobowych na Portalu.

I. DEFINICJE

Administrator Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego sp. z. o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 20/13, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000820140, NIP: 6762575653, REGON: 385121219

tel: +48 533 940 018, e-mail: kancelaria@kpgio.pl

Dane osobowe informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
Pliki cookies małe pliki tekstowe obsługiwane przez Portal oraz inne podobne technologie, w szczególności należące do pakietu narzędzi Google Inc. jak Google Analitics, zapisywane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika, z którego połączył się z adresem Portalu (komputer, tablet, telefon), podczas trwania tego połączenia, gromadzące informacje o Użytkowniku (ciasteczka)
Użytkownik osoba, która korzysta z Portalu, kontaktuje się z Administratorem (w szczególności telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail), pracownicy, współpracownicy, kontrahenci i reprezentanci kontrahentów Administratora
Polityka Prywatności niniejszy dokument
Portal strona internetowa działająca pod adresem: www.kpgio.pl 
Przeglądarka internetowa oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Użytkownika
RODO rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1-88)

 

II. PLIKI COOKIES
1. Pliki cookies na Portalu wykorzystywane są w celu:

 • a. statystycznym i analitycznym (Google Analitics), aby oszacować liczbę Użytkowników na Portalu, zwiększać jakość prezentowanych na nim treści;
 • b. monitorowania zachowania Użytkownika na Portalu;
 • c. właściwego dopasowania Portalu do potrzeb Użytkownika oraz optymalizacji funkcjonalności i bezpieczeństwa Portalu, w tym zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, rozpoznania urządzenia Użytkownika i odpowiedniego wyświetlania Portalu w wersji dostosowanej do jego potrzeb (wersja pełna, wersja mobilna Portalu);
 • d. realizacji obowiązków prawnych związanych ze świadczeniem usług prawnych przez adwokatów i radców prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • e. kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem formularza kontaktowego na Portalu, jak też w związku z kierowanymi bezpośrednio do adwokatów i radców prawnych wiadomościami lub w celu zawiązania albo realizacji istniejących stosunków prawnych z Użytkownikiem;
 • f. realizacji usługi newsletter przesyłanego do Użytkownika, w przypadku gdy wyraził na to zgodę;
 • g. reklamowym i marketingowym, w tym w celu wyświetlania reklam niespersonalizowanych, w przypadku marketingu bezpośredniego – jeżeli istnieje wiążący stosunek prawny z Użytkownikiem, a w razie zamiaru jego zawiązania – w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę;
 • h. zawiązania lub realizacji stosunku prawnego pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem;
 • i. archiwizacji Danych osobowych i wykonywania kopii zapasowych w związku z realizacją obowiązku prawidłowego zabezpieczania Danych osobowych.

2. Podczas korzystania z Portalu przez Użytkownika stosowane są następujące typy Plików cookies:

 • a. sesyjne (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do czasu opuszczenia przez niego Portalu lub wyłączenia Przeglądarki internetowej lub urządzenia;
 • b. stałe (persistant cookies) – pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

3. Na Portalu wykorzystywane są następujące Pliki cookies:

 • a. „niezbędne” Pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług Portalu;
 • b. „analityczne” Pliki cookies, umożliwiające analizę rodzaju aktywności na Portalu;
 • c. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
 • d. „wydajnościowe” Pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Portalu przez Użytkownika;
 • e. „funkcjonalne” Pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację jego interfejsu;
 • f. „reklamowe” Pliki cookies, umożliwiające realizację celów reklamowych i marketingowych na innych portalach internetowych, których wtyczki zastosowane są na Portalu;
 • g. „społecznościowe” Pliki cookies, umożliwiające dzielenie się informacjami znajdującymi się na Portalu w sieci internetowej zbudowanej wokół portali społecznościowych takich jak: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, itp., których wtyczki zastosowane są na Portalu.

4. Pliki cookies dostępne na Portalu:

Nazwa Pliku cookie Rodzaj Cel zapisywania
_dc_gtm_UA-212004561-1 inne brak opisu
elementor „niezbędny” wprowadzanie lub dostosowywanie treści Portalu w czasie rzeczywistym
_GRECAPTCHA „niezbędny” identyfikacja i zabezpieczenie przed botami lub spamem (Google)
_fbp „reklamowy” działalność reklamowa i marketingowa związana z siecią społecznościową Facebook
test_cookie „reklamowy” ustalenie czy Pliki cookies działają prawidłowo w Przeglądarce internetowej Użytkownika (doubleclick.net)
IDE „reklamowy” przechowywanie informacji w celu identyfikacji aktywności Użytkownika na Portalu w związku z późniejszym wyświetlaniem stosownego rodzaju reklam (Google)
_gcl_au „analityczny” wspierające badanie efektywności działalności reklamowej na Portalu (Google)
_ga „analityczny” zbieranie i przechowywanie danych o ilości odwiedzin na Portalu, rodzaju aktywności Użytkownika na Portalu (Google Analitics)
_gid „analityczny” zbieranie i przechowywanie danych o ilości odwiedzin na Portalu, rodzaju aktywności Użytkownika na Portalu, funkcjonalności Portalu (Google Analitics)
_ga_F06Y91TJ5Z „analityczny” wykorzystywane w celach analitycznych (Google Analitics)
viewed_cookie_policy „niezbędny” przechowywanie informacji dotyczących udzielenia zgody przez Użytkownika na wykorzystywanie Pilików cookies (GDPR Cookie Consent)
cookielawinfo-checkbox-necessary „niezbędny” przechowywanie informacji dotyczących udzielenia zgody przez Użytkownika na wykorzystywanie niezbędnych Pilików cookies (GDPR Cookie Consent)
cookielawinfo-checkbox-functional „niezbędny” utrwalanie udzielonej zgody Użytkownika na wykorzystywanie funkcjonalnych Plików cookies (GDPR Cookie Consent)
cookielawinfo-checkbox-performance „niezbędny” przechowywanie informacji dotyczących udzielenia zgody przez Użytkownika na wykorzystywanie wydajnościowych Pilików cookies (GDPR Cookie Consent)
cookielawinfo-checkbox-analytics „niezbędny” przechowywanie informacji dotyczących udzielenia zgody przez Użytkownika na wykorzystywanie analitycznych Pilików cookies (GDPR Cookie Consent)
cookielawinfo-checkbox-others „niezbędny” przechowywanie informacji dotyczących udzielenia zgody przez Użytkownika na wykorzystywanie pozostałych Pilików cookies (GDPR Cookie Consent)

 

5. Pliki cookies na Portalu:

 • a. nie są wykorzystywane do pozyskiwania i przetwarzania informacji identyfikujących Użytkownika lub śledzenia jego aktywności w sieci;
 • b. nie zmieniają ustawień czy konfiguracji urządzenia Użytkownika;
 • c. nie służą instalowaniu albo deinstalowaniu programów lub aplikacji na urządzeniu Użytkownika;
 • d. nie ingerują w integralność systemu urządzenia Użytkownika i danych w nich przetwarzanych.

6. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do Plików cookies przez Administratora na jego urządzeniu za pośrednictwem zainstalowanej na nim Przeglądarki internetowej.

7. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie Plików cookies do celów innych niż niezbędne do działania Portalu.

8. Użytkownik w każdej chwili może zablokować Pliki cookies, zmieniając ustawienia swojej Przeglądarki internetowej. Może również tak zmienić jej ustawienia, aby otrzymywać powiadomienia przed każdą próbą umieszczenia Plików cookies na jego urządzeniu i za każdym razem samodzielnie je akceptować. W takim przypadku Przeglądarka internetowa każdorazowo będzie pytać Użytkownika o zgodę na udzielenie dostępu. Użytkownik może także zmienić ustawienia Przeglądarki internetowej w taki sposób, że będzie ona odrzucać wszystkie Pliki cookies albo tylko niektóre z nich.

9. Użytkownik może wyłączyć udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności w Przeglądarce internetowej. Instrukcja dostępna jest pod adresem strony internetowej: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en.E%20OSOBOWE

10. Brak odpowiednich zmian ustawień w Przeglądarce internetowej Użytkownika oznacza wyrażenie przez niego zgody na wykorzystywanie Plików cookies.

11. Wyłączenie stosowania Plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcji Portalu.

12. Informacje dotyczące zarządzania Plikami cookies znaleźć można pod podanymi przykładowo adresami stron internetowych dla:

III. DANE OSOBOWE

1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkownika niezbędne do realizacji celów lub obowiązków prawnych, o których mowa w Polityce prywatności, w szczególności identyfikacyjne i kontaktowe jak: imię i nazwisko osoby fizycznej, firmę i siedzibę podmiotu, adres e-mail, numer telefonu. Nadto przetwarzane są takie dane jak: adres IP, rodzaj i wersja urządzenia Użytkownika oraz rodzaj i język używanej przez niego Przeglądarki internetowej, typ systemu operacyjnego, dokonane wybory w zakresie Plików cookies, sposób korzystania z Portalu.

2. Dane osobowe przetwarzane są także w razie skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na Portalu lub w związku ze świadczeniem usługi newsletter lub kontaktu telefonicznego.

3. Dane przetwarzane przez Administratora będą Danymi osobowymi przekazanymi przez Użytkownika, posiadanymi w związku z zamiarem nawiązania lub realizacji łączącego strony stosunku prawnego, jak też powszechnie udostępnionymi.

4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:

 • a. udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkownika oraz kontaktowanie się z Użytkownikiem w sprawach, z którymi zwrócił się do Administratora, adwokatów lub radców prawnych, m.in. wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Portalu lub bezpośrednio na adres e-mail Administratora, adwokatów lub radców prawnych oraz telefonicznie. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na potrzebie udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi;
 • b. kontaktowanie się z Użytkownikiem w sprawach bieżących, w tym w szczególności w zakresie nawiązania lub wykonania istniejących stosunków prawnych między Administratorem a Użytkownikiem, pracodawcą Użytkownika lub podmiotem, który Użytkownik reprezentuje, przedstawienie ofert, otrzymywanie lub realizacja zamówień oraz zleceń, udzielenie odpowiedzi na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na potrzebie bieżącego kontaktu z kontrahentami Administratora;
 • c. realizacja stosunków prawnych zawartych między Administratorem a Użytkownikiem, pracodawcą Użytkownika lub podmiotem, który Użytkownik reprezentuje, w tym przyjmowanie i realizacja zamówień, składanie zamówień, zawieranie umów, dokonywanie czynności z zakresu rachunkowości, obsługa księgowa, windykacja należności. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na potrzebie prawidłowej realizacji umów z kontrahentami;
  d. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego. Podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • e. ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po stronie Administratora, jak i Użytkownika. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • f. prowadzenie działań reklamowych i marketingowych Administratora, w szczególności w postaci marketingu bezpośredniego polegającego na przekazywania informacji o oferowanych przez niego usługach (art. 6 ust.1 lit. f) RODO);
 • g. świadczenie usługi newsletter z uwagi na ciążące na Administratorze obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • h. zapewnienie funkcjonalności, bezpieczeństwa Portalu, jego optymalizacji, dostosowanie i zwiększanie jakości treści udostępnionych na Portalu, analizy zachowania Użytkownika na Portalu, prowadzenie archiwizacji i wykonywanie kopii zapasowych z uwagi na ciążące na Administratorze obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

5. Pozyskane Dane osobowe są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem dzięki zastosowanym przez Administratora odpowiednim środkom techniczno-organizacyjnym.

6. Pozyskane Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

7. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa powyżej lub do złożenia skutecznego sprzeciwu. Przetwarzanie może trwać również w czasie określonym przepisami prawa, jeśli będą miały zastosowanie w danym przypadku.

9. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością Administratora oraz wyłącznie takim podmiotom, które zapewniają co najmniej taki sam poziom bezpieczeństwa danych jak Administrator. Takim zewnętrznym podmiotem może być dostawca odpowiedzialny za obsługę systemów informatycznych, podwykonawca, podmiot świadczący usługi kurierskie, rachunkowe, marketingowe, itp.

10. Dane osobowe mogą zostać ujawnione również podmiotom, które zgłoszą takie żądanie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną (np. organ państwowy).

11. W przypadku gdy Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony Danych osobowych, jaki wynika z przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Administrator zapewnia, aby ich przetwarzanie odbywało się w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

12. Na Portalu mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych, w tym portali społecznościowych, z uwagi na co informacje dotyczące urządzenia Użytkownika (np. adres IP, adres URL, rodzaj i język wykorzystywanej Przeglądarki internetowej, typ systemu operacyjnego) mogą zostać przekazane do dostawców ww. stron internetowych, także w sytuacji, kiedy Użytkownik nie posiada na nich konta lub kiedy nie jest na nich zalogowany. W przypadku, kiedy Użytkownik skorzysta z takiego odnośnika (tj. linku umożliwiającego w przypadku jego naciśnięcia przeniesienie na inne strony internetowe zarządzane przez innych administratorów), dostawcy ww. stron internetowych są w stanie przetwarzać jego Dane osobowe na co Administrator nie ma wpływu i za co nie ponosi odpowiedzialności. Informacje dotyczące polityki prywatności przykładowych dostawców dostępne są dla:

Przed skorzystaniem z innych stron internetowych Administrator zaleca zapoznanie się ze stosowną polityką prywatności.

13. Użytkownikowi, którego Dane osobowe są przetwarzanie, przysługują następujące prawa:

 • a. prawo do uzyskania informacji czy jego Dane osobowe są przetwarzane oraz w jakim zakresie;
 • b. prawo do sprostowania, uzupełniania, uaktualniania Danych osobowych;
 • c. prawo dostępu do Danych osobowych oraz uzyskania ich kopii;
 • d. prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych;
 • e. prawo do przenoszenia Danych osobowych;
 • f. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych;
 • g. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu;
 • h. prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przez Administratora przepisów o ochronie danych osobowych
 • i. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. gdy Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

14. W niektórych przypadkach skorzystanie przez Użytkownika z ww. praw może nie być możliwe, w tym w szczególności w przypadku, gdy pozyskanie i przetwarzanie Danych osobowych dokonywane jest przez adwokatów lub radców prawnych w związku ze świadczeniem pomocy prawnej lub w związku z obowiązującą ich tajemnicą zawodową.

15. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się bezpośrednio z Administratorem (dane kontaktowe w pkt. I. Polityki Prywatności).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany w Polityce Prywatności dokonywane będą w celu podwyższenia standardów ochrony lub dostosowania do wymogów prawa, o czym każdorazowo Administrator będzie informował Użytkownika w komunikacie wyświetlającym się na Portalu przez okres miesiąca od jej zaktualizowania.

2. W przypadku pytań lub uwag związanych z Polityką Prywatności można kontaktować się bezpośrednio z Administratorem (dane kontaktowe w pkt. I. Polityki Prywatności).

3. Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 24 października 2022 r.