Kancelaria Prawa Gospodarczego
i Oświatowego

Naszą misją jest dostarczanie rzetelnych informacji oraz profesjonalnej pomocy prawnej opartej na wiedzy. Specjalizujemy się w prawie oświatowym oraz świadczymy prawne wsparcie dla podmiotów gospodarczych.
O naszej kancelarii

O naszej kancelarii

W naszej Kancelarii Prawa Gospodarczego i Oświatowego poprzez rozwój i kwestionowanie statusu quo pracujemy na sukces naszych klientów.

Świadczymy usługi kompleksowej obsługi prawnej placówek oświatowych, jak również podmiotów gospodarczych z różnych sektorów gospodarki.

Naszą kancelarię prawną TWORZY młody i profesjonalny zespół POSIADAJĄCY specjalizację i doświadczenie w branży edukacyjnej. ŁĄCZYMY elastyczną obsługę klienta opartą na zrozumiałym dialogu z nowoczesnymi metodami zarządzania.

Analizujemy i tworzymy umowy, regulaminy, statuty i dokumenty korporacyjne.

Udzielamy wsparcia przy kontrolach placówek oświatowych, a także w obliczu wszelkich sporów sądowych w postępowaniu cywilnym, gospodarczym i administracyjnym.
Wierzymy, że ciągłe pogłębianie wiedzy i intuicja prawników oparta na doświadczeniu i praktyce, zapewnią klientom KPGiO bezpieczeństwo prawne i powodzenie.

Oferta
KPGiO

Oferta
KPGiO

 • Prawo oświatowe - szkoły i przedszkola
 • Prawo spółek handlowych i prawo handlowe
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo administracyjne
 • Prawo pracy
 • Prawo obrotu nieruchomościami
 • Sporządzanie opinii prawnych dotyczących prawa oświatowego, systemu oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 • Reprezentację przed organami administracji publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz sądami powszechnymi (cywilnymi, pracy i administracyjnymi).
 • Reprezentację przed sądami powszechnymi: cywilnymi, pracy i administracyjnymi.
 • Sporządzanie dokumentacji w zakresie prawa oświatowego – statuty, regulaminy, akty założycielskie, umowy o pracę z nauczycielami oraz ich analizę i weryfikację.
 • Doradztwo prawne podczas postępowań kontrolnych prowadzonych np. pod kątem prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej.
 • Stałą obsługę prawną dla organów prowadzących, szkół i przedszkoli.
 • Doradztwo w zakresie zakładania, rejestracji i likwidacji spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji, stowarzyszeń, bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych.
 • Przygotowywanie projektów dokumentów korporacyjnych spółek (w tym uchwał organów spółek), regulaminów Zgromadzeń Wspólników/ Akcjonariuszy, Rad Nadzorczych, Zarządów, zmiany w składzie organów spółek.
 • Podwyższanie, obniżanie kapitału zakładowego, umarzanie udziałów/akcji, zmiany statutów i umów spółki.
 • Przygotowywanie umów związanych z działalnością przedsiębiorstw.
 • Opracowywanie opinii prawnych dotyczących umów handlowych.
 • Bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji.
 • Bieżące doradztwo w zakresie regulacji branżowych dotyczących prowadzonej działalności.
 • Przygotowywanie dokumentów korporacyjnych.
 • Reprezentacja w negocjacjach z partnerami handlowymi.
 • Reprezentacja podmiotów gospodarczych (spółek i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju (sądy powszechne, Sąd Najwyższy) i w postępowaniach komorniczych.
 • Sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty.
 • Uzyskiwanie nakazów zapłaty i klauzul wykonalności (w tym Europejskiego Nakazu Zapłaty i Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego).
 • Powództwa przeciwegzekucyjne.
 • Pomoc w uzyskaniu zabezpieczeń wierzytelności (weksli, gwarancji bankowych).
 • Przygotowywanie wniosków do organów administracji publicznej.
 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych.
 • Reprezentacja w negocjacjach z partnerami handlowymi.
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowoadministracyjnych (przed Wojewódzkim Sądem; Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Reprezentacja pracodawców w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy.
 • Doradztwo w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy (w tym zwolnień grupowych).
 • Pomoc przy modyfikacji warunków zatrudnienia.
 • Doradztwo w zakresie sporów zbiorowych.
 • Kontrakty menedżerskie.
 • Zbiorowe układy pracy.
 • Zbiorowe układy pracy.
 • Przygotowywanie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania.
 • Restrukturyzacje zatrudnienia.
 • Reprezentacja pracodawców w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Pomoc w opracowywaniu programów uczestnictwa kapitałowego pracowników.
 • Ustalanie oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości.
 • Doradztwo prawne z zakresu obrotu nieruchomościami, przygotowywanie projektów umów związanych z nabyciem nieruchomości, uczestnictwo w negocjacjach oraz pomoc przy podpisywaniu umów.
 • Obsługa prawna w zakresie umów najmu (powierzchni komercyjnych i mieszkaniowych), dzierżawy, służebności i innych umów w zakresie ustanawiania obciążeń na nieruchomościach na rzecz osób trzecich.
 • Pomoc prawna w realizacji projektów budowlanych, w tym gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę, wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Doradztwo prawne i reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych związanych z nabywaniem/zbywaniem nieruchomości, w tym uzyskiwaniem zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.
 • Postępowania administracyjne i sądowe w sprawach dotyczących nieruchomości.
 • Sporządzanie opinii prawnych dotyczących prawa oświatowego, systemu oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 • Reprezentację przed organami administracji publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz sądami powszechnymi (cywilnymi, pracy i administracyjnymi).
 • Reprezentację przed sądami powszechnymi: cywilnymi, pracy i administracyjnymi.
 • Sporządzanie dokumentacji w zakresie prawa oświatowego – statuty, regulaminy, akty założycielskie, umowy o pracę z nauczycielami oraz ich analizę i weryfikację.
 • Doradztwo prawne podczas postępowań kontrolnych prowadzonych np. pod kątem prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej.
 • Stałą obsługę prawną dla organów prowadzących, szkół i przedszkoli.
 • Doradztwo w zakresie zakładania, rejestracji i likwidacji spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji, stowarzyszeń, bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych.
 • Przygotowywanie projektów dokumentów korporacyjnych spółek (w tym uchwał organów spółek), regulaminów Zgromadzeń Wspólników/ Akcjonariuszy, Rad Nadzorczych, Zarządów, zmiany w składzie organów spółek.
 • Podwyższanie, obniżanie kapitału zakładowego, umarzanie udziałów/akcji, zmiany statutów i umów spółki.
 • Przygotowywanie umów związanych z działalnością przedsiębiorstw.
 • Opracowywanie opinii prawnych dotyczących umów handlowych.
 • Bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji.
 • Bieżące doradztwo w zakresie regulacji branżowych dotyczących prowadzonej działalności.
 • Przygotowywanie dokumentów korporacyjnych.
 • Reprezentacja w negocjacjach z partnerami handlowymi.
 • Reprezentacja podmiotów gospodarczych (spółek i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju (sądy powszechne, Sąd Najwyższy) i w postępowaniach komorniczych.
 • Sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty.
 • Uzyskiwanie nakazów zapłaty i klauzul wykonalności (w tym Europejskiego Nakazu Zapłaty i Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego).
 • Powództwa przeciwegzekucyjne.
 • Pomoc w uzyskaniu zabezpieczeń wierzytelności (weksli, gwarancji bankowych).
 • Przygotowywanie wniosków do organów administracji publicznej.
 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych.
 • Reprezentacja w negocjacjach z partnerami handlowymi.
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowoadministracyjnych (przed Wojewódzkim Sądem; Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Reprezentacja pracodawców w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy.
 • Doradztwo w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy (w tym zwolnień grupowych).
 • Pomoc przy modyfikacji warunków zatrudnienia.
 • Doradztwo w zakresie sporów zbiorowych.
 • Kontrakty menedżerskie.
 • Zbiorowe układy pracy.
 • Zbiorowe układy pracy.
 • Przygotowywanie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania.
 • Restrukturyzacje zatrudnienia.
 • Reprezentacja pracodawców w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Pomoc w opracowywaniu programów uczestnictwa kapitałowego pracowników.
 • Ustalanie oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości.
 • Doradztwo prawne z zakresu obrotu nieruchomościami, przygotowywanie projektów umów związanych z nabyciem nieruchomości, uczestnictwo w negocjacjach oraz pomoc przy podpisywaniu umów.
 • Obsługa prawna w zakresie umów najmu (powierzchni komercyjnych i mieszkaniowych), dzierżawy, służebności i innych umów w zakresie ustanawiania obciążeń na nieruchomościach na rzecz osób trzecich.
 • Pomoc prawna w realizacji projektów budowlanych, w tym gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę, wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Doradztwo prawne i reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych związanych z nabywaniem/zbywaniem nieruchomości, w tym uzyskiwaniem zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.
 • Postępowania administracyjne i sądowe w sprawach dotyczących nieruchomości.
Team
paweł bator

Paweł
Bator

Prezes Zarządu

Przedsiębiorca i manager z doświadczeniem w zarządzaniu podmiotami z szerokiego spektrum branż. Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Akademii Górniczo-Hutniczej. Swoje doświadczenie w zarządzaniu i sprzedaży budował współpracując z globalnymi organizacjami z obszarów tj. produkcja, nowoczesne technologie, IT, hr-tech, edukacja, czy finanse. Od zawsze przekonany, że jednym z najważniejszych celów jest budowa zaangażowania w realizację strategii firmy. Nastawiony na efektywny rozwój siebie oraz zespołu, z którym pracuje. Jego nowoczesne podejście do prowadzenia Kancelarii Prawa Gospodarczego i Oświatowego zapewnia profesjonalne standardy zarządzania, czego efektem jest najwyższa jakość, terminowość oraz unikatowe podejście do klienta. Entuzjasta organizacji eksponencjalnych i podejścia lean startup. W wolnym czasie miłośnik off-roadu, narciarstwa i turystyki górskiej. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci.

Daria
Bezwińska

Adwokat

Absolwentka kierunku Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia ukończyła w 2011 r. W trakcie aplikacji adwokackiej otrzymała wyróżnienie za wyniki w nauce. Tytuł adwokata uzyskała w marcu 2016 roku. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała od 2009 r. w prestiżowych kancelariach adwokackich i radcowskich we Wrocławiu. Pracowała również na stanowisku prawnika in house w firmie leasingowej. Od 2016 r. wykonuje zawód w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej.

W 2012 r. ukończyła Studia Podyplomowe – Studia Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich (grupa francuska), a w 2019 r. Studia Podyplomowe Prawo Medyczne i Bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Świadczy bieżące doradztwo prawne dla przedsiębiorców, uczestniczy w negocjacjach kontraktów, sporządza umowy (w tym umowy spółek), opinie prawne i pisma, pomaga odzyskiwać należności. Specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:  prawo cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze, prawo umów, prawo autorskie, prawo administracyjne i prawo oświatowe, jak również prawo medyczne.

Od 2018 r. zajmuje się problematyką prawa oświatowego, współpracując z placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola, żłobki), jak również organami prowadzącymi w całej Polsce.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie sporów transgranicznych, jak również w sprawach odszkodowawczych.
Biegle włada językiem francuskim.

Hobby – podróże, kultura romańska, film i sport.

Kinga
Gembarzewska

Office Manager

Kinga Gembarzewska absolwentka kierunku Zarządzanie Kryzysowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

W Kancelarii jestem odpowiedzialna za prace administracyjne oraz księgowość. W życiu zawodowym, jak i prywatnym lubię planować i organizować, z łatwością przychodzi mi wykonywanie wielu czynności jednocześnie. W pracy kieruje się takimi wartościami jak współpraca oraz szacunek. Prywatnie jestem miłośniczką gier planszowych, książek dla dzieci i fascynuje mnie złożoność mózgu ludzkiego. Jestem żoną i mamą Dominika i Aliny.

Konrad
Wiśniewski

Adwokat

cofnij
Paweł
Bator
dalej
Daria
Bezwińska
więcej
więcej

Współpracujemy z:

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
cofnij
dalej
Kontakt

Kontakt

  Preferowana metoda komunikacji
  Wybierz minimum jedną formę kontaktu**

  Dlaczego warto skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii prawnej?

  Aby zapewnić zgodność podejmowanych działań z aktualnie obowiązującymi przepisami należy zwrócić szczególną uwagę na specjalistyczną wiedzę i doświadczenie kancelarii prawnej. Te kancelarie prawne, które oferują kompleksowe usługi prawne, od outsourcingu formalności, przez negocjacje i mediacje, aż po zastępstwo procesowe (reprezentację w sądzie), oszczędzają czas klientom i zminimalizują stres związany z procedurami prawnymi. Indywidualne podejście do każdego klienta gwarantuje dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb, zapewniając bezpieczeństwo i unikanie problemów prawnych w przyszłości.

  Kancelaria prawna Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego w Krakowie

  Kancelaria prawna Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego (KPGIO) to jedna z rekomendowanych kancelarii prawnych w Krakowie, specjalizujących się w prawie gospodarczym oraz prawie oświatowym. Wykwalifikowany zespół prawników, z niespotykaną pasją i zaangażowaniem, każdego dnia doradza i wspiera właścicieli firm w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Przywiązujemy szczególną uwagę do indywidualnej obsługi klienta, dzięki czemu każde rozwiązanie prawne jest dostosowane do specyfiki Państwa biznesu. Przekazujemy skomplikowane aspekty prawa w sposób zrozumiały i klarowny, co pozwala na podjęcie najlepszych decyzji biznesowych.

  Jesteśmy ekspertami w obszarze prawa oświatowego, dostarczając kompleksowych usług prawnych dla ośrodków edukacyjnych, w tym szkół, przedszkoli, żłobków. Doskonale znamy realia, z jakimi zmagają się placówki edukacyjne, co pozwala nam na efektywne i skuteczne działanie na ich rzecz. Dbamy o bezpieczeństwo prawne Państwa placówki, zapewniając spokój i ciągłość działania. Nieważne, jak skomplikowane są Państwa wyzwania prawne - z nami będą Państwo zawsze gotowi do ich sprostania. Krakowska Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego (KPGIO) to partner, na którego zawsze mogą Państwo liczyć.

  Kancelaria prawna KPGIO Kraków - nasze specjalizacje

  Zakres usług świadczonych przez naszą kancelarię prawną obejmuje m.in. następujący obszar:

  Powyższa lista usług prawnych to tylko fragment większego zbioru. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu przedstawienia szczegółowej oferty.

  Co wyróżnia kancelarię prawną KPGIO na tle konkurencji?

  Nasze przewagi konkurencyjne, czyli to, czym wyróżnia się nasza kancelaria prawna w Krakowie na tle konkurencji, to przede wszystkim:

  • Doświadczeni prawnicy (adwokaci i radcy prawni)
  • Indywidualne podejście
  • Kompleksowa obsługa prawna
  • Profesjonalizm i zaufanie
  • Skuteczność w działaniu
  • Doradztwo na najwyższym poziomie merytorycznym
  • Konkurencyjne ceny
  • Dostępność i elastyczność
  • Pomoc w trudnych sprawach
  • Ochrona praw i interesów klientów
  • Bogate doświadczenie w różnych dziedzinach prawa
  • Szybka i efektywna pomoc
  • Doradztwo prawne na miarę potrzeb
  • Zrozumienie i wsparcie klientów na każdym etapie współpracy
  • Bezpłatna konsultacja wstępna
  • Prawnicy z rekomendacjami
  • Transparentność i jasne zasady
  • Pomoc w języku polskim i angielskim
  • Strategiczne podejście do każdej sprawy
  • Pewność i bezpieczeństwo prawne

  Opinie na nasz temat

  Agnieszka Madejska:

  "Zwróciłam się do Kancelarii z prośbą o pomoc w założeniu placówki kształcenia ustawicznego. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie. Dziękuję za poprowadzenie, dokumentację i kontakt. Polecam Agnieszka"

  Dawid Sznajder

  "Bardzo polecam tę kancelarię! Obsługa sprawnie działająca i szybka, ale przy tym bardzo profesjonalna. Korzystam z usług kancelarii regularnie i zawsze otrzymuję pełne wsparcie i pomoc, a prawniczki są wyjątkowo kompetentne i przyjazne. Bez wahania poleciłbym ją każdemu, kto potrzebuje pomocy prawnej zwłaszcza z zakresu prawa gospodarczego."

  Aleksandra Pasek

  "Reprezentuję Żłobek „Elementarz Przyjazny Rodzinie”, zajmujemy się opieką i edukacją najmłodszych dzieci. Jestem zadowolona z usług świadczonych przez Kancelarię Prawa Gospodarczego i Oświatowego, współpraca przebiega wzorowo i zawsze mogę liczyć na wsparcie. Z kancelarią prowadzimy stałą współpracę, korzystamy zarówno z porad prawnych, jak i przygotowywania czy analizy takich dokumentów jak Statut, Regulamin Organizacyjny, czy Umowy dotyczące świadczonych przez nas usług. Kontakt z Panią adwokat Darią Bezwińską zawsze przebiega bez zarzutu, z racji odległości naszych firm (Katowice-Kraków) najczęściej wszystkie sprawy załatwiane są telefonicznie lub mailowo. Kancelarię charakteryzuje profesjonalizm, szybkie i skuteczne działania oraz komunikacja dostosowana do klienta - porady zawsze są wyczerpujące i zrozumiałe dla osoby bez wiedzy prawnej. Wsparcie udzielone przez tę kancelarię prawną z Krakowa było dla nas bardzo pomocne. Gorąco polecam!"

  Prezentowane opinie pochodzą z serwisu Google Moja Firma i profilu Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego

  Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego Kraków - kontakt

  Z naszą kancelarią prawna z siedzibą w Krakowie można skontaktować się poprzez:

  Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego w Krakowie jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

  Zapraszamy do współpracy!

  Jak nas znaleźć?

  Jesteśmy obecni w Internecie na portalach społecznościowych, na przykład: Facebook czy LinkedIn

  Z łatwością można również znaleźć naszą stronę internetową: www.kpgio.pl. Wystarczy w wyszukiwarkę Google wpisać jedną z następujących fraz: "kancelaria prawa gospodarczego i oświatowego", "kpgio", "kancelaria prawna kraków", "kancelaria kraków", "kancelaria prawa oświatowego", "prawnik oświatowy kraków", "adwokat kraków", "radca prawny kraków", "prawnik kraków" lub "usługi prawne kraków", "doradztwo prawne kraków"

  Siedziba naszej kancelarii prawnej mieści się w centrum Krakowa. Można do nas dojechać zarówno samochodem (przed siedzibą znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe), komunikacją miejską (autobusami i tramwajami), busem oraz pociągiem (ul. Szlak znajduje się w niedalekiej odległości od Dworca Głównego w Krakowie).