Kancelaria Prawa Gospodarczego
i Oświatowego

Naszą misją jest dostarczanie rzetelnych informacji oraz profesjonalnej pomocy prawnej opartej na wiedzy. Specjalizujemy się w prawie oświatowym oraz świadczymy prawne wsparcie dla podmiotów gospodarczych.
O naszej kancelarii
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego Kraków - zespół
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego Kraków - zespół

O naszej kancelarii

W naszej Kancelarii Prawa Gospodarczego i Oświatowego poprzez rozwój i kwestionowanie statusu quo pracujemy na sukces naszych klientów.

Świadczymy usługi kompleksowej obsługi prawnej placówek oświatowych, jak również podmiotów gospodarczych z różnych sektorów gospodarki.

Naszą kancelarię prawną TWORZY młody i profesjonalny zespół POSIADAJĄCY specjalizację i doświadczenie w branży edukacyjnej. ŁĄCZYMY elastyczną obsługę klienta opartą na zrozumiałym dialogu z nowoczesnymi metodami zarządzania.

Analizujemy i tworzymy umowy, regulaminy, statuty i dokumenty korporacyjne.

Udzielamy wsparcia przy kontrolach placówek oświatowych, a także w obliczu wszelkich sporów sądowych w postępowaniu cywilnym, gospodarczym i administracyjnym.
Wierzymy, że ciągłe pogłębianie wiedzy i intuicja prawników oparta na doświadczeniu i praktyce, zapewnią klientom KPGiO bezpieczeństwo prawne i powodzenie.

Oferta
KPGiO

Oferta
KPGiO

 • Prawo oświatowe - szkoły i przedszkola
 • Prawo spółek handlowych i prawo handlowe
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo administracyjne
 • Prawo pracy
 • Prawo obrotu nieruchomościami
 • Sporządzanie opinii prawnych dotyczących prawa oświatowego, systemu oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 • Reprezentację przed organami administracji publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz sądami powszechnymi (cywilnymi, pracy i administracyjnymi).
 • Reprezentację przed sądami powszechnymi: cywilnymi, pracy i administracyjnymi.
 • Sporządzanie dokumentacji w zakresie prawa oświatowego – statuty, regulaminy, akty założycielskie, umowy o pracę z nauczycielami oraz ich analizę i weryfikację.
 • Doradztwo prawne podczas postępowań kontrolnych prowadzonych np. pod kątem prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej.
 • Stałą obsługę prawną dla organów prowadzących, szkół i przedszkoli.
 • Doradztwo w zakresie zakładania, rejestracji i likwidacji spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji, stowarzyszeń, bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych.
 • Przygotowywanie projektów dokumentów korporacyjnych spółek (w tym uchwał organów spółek), regulaminów Zgromadzeń Wspólników/ Akcjonariuszy, Rad Nadzorczych, Zarządów, zmiany w składzie organów spółek.
 • Podwyższanie, obniżanie kapitału zakładowego, umarzanie udziałów/akcji, zmiany statutów i umów spółki.
 • Przygotowywanie umów związanych z działalnością przedsiębiorstw.
 • Opracowywanie opinii prawnych dotyczących umów handlowych.
 • Bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji.
 • Bieżące doradztwo w zakresie regulacji branżowych dotyczących prowadzonej działalności.
 • Przygotowywanie dokumentów korporacyjnych.
 • Reprezentacja w negocjacjach z partnerami handlowymi.
 • Reprezentacja podmiotów gospodarczych (spółek i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju (sądy powszechne, Sąd Najwyższy) i w postępowaniach komorniczych.
 • Sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty.
 • Uzyskiwanie nakazów zapłaty i klauzul wykonalności (w tym Europejskiego Nakazu Zapłaty i Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego).
 • Powództwa przeciwegzekucyjne.
 • Pomoc w uzyskaniu zabezpieczeń wierzytelności (weksli, gwarancji bankowych).
 • Przygotowywanie wniosków do organów administracji publicznej.
 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych.
 • Reprezentacja w negocjacjach z partnerami handlowymi.
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowoadministracyjnych (przed Wojewódzkim Sądem; Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Reprezentacja pracodawców w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy.
 • Doradztwo w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy (w tym zwolnień grupowych).
 • Pomoc przy modyfikacji warunków zatrudnienia.
 • Doradztwo w zakresie sporów zbiorowych.
 • Kontrakty menedżerskie.
 • Zbiorowe układy pracy.
 • Zbiorowe układy pracy.
 • Przygotowywanie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania.
 • Restrukturyzacje zatrudnienia.
 • Reprezentacja pracodawców w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Pomoc w opracowywaniu programów uczestnictwa kapitałowego pracowników.
 • Ustalanie oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości.
 • Doradztwo prawne z zakresu obrotu nieruchomościami, przygotowywanie projektów umów związanych z nabyciem nieruchomości, uczestnictwo w negocjacjach oraz pomoc przy podpisywaniu umów.
 • Obsługa prawna w zakresie umów najmu (powierzchni komercyjnych i mieszkaniowych), dzierżawy, służebności i innych umów w zakresie ustanawiania obciążeń na nieruchomościach na rzecz osób trzecich.
 • Pomoc prawna w realizacji projektów budowlanych, w tym gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę, wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Doradztwo prawne i reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych związanych z nabywaniem/zbywaniem nieruchomości, w tym uzyskiwaniem zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.
 • Postępowania administracyjne i sądowe w sprawach dotyczących nieruchomości.
 • Sporządzanie opinii prawnych dotyczących prawa oświatowego, systemu oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 • Reprezentację przed organami administracji publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz sądami powszechnymi (cywilnymi, pracy i administracyjnymi).
 • Reprezentację przed sądami powszechnymi: cywilnymi, pracy i administracyjnymi.
 • Sporządzanie dokumentacji w zakresie prawa oświatowego – statuty, regulaminy, akty założycielskie, umowy o pracę z nauczycielami oraz ich analizę i weryfikację.
 • Doradztwo prawne podczas postępowań kontrolnych prowadzonych np. pod kątem prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej.
 • Stałą obsługę prawną dla organów prowadzących, szkół i przedszkoli.
 • Doradztwo w zakresie zakładania, rejestracji i likwidacji spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji, stowarzyszeń, bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych.
 • Przygotowywanie projektów dokumentów korporacyjnych spółek (w tym uchwał organów spółek), regulaminów Zgromadzeń Wspólników/ Akcjonariuszy, Rad Nadzorczych, Zarządów, zmiany w składzie organów spółek.
 • Podwyższanie, obniżanie kapitału zakładowego, umarzanie udziałów/akcji, zmiany statutów i umów spółki.
 • Przygotowywanie umów związanych z działalnością przedsiębiorstw.
 • Opracowywanie opinii prawnych dotyczących umów handlowych.
 • Bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji.
 • Bieżące doradztwo w zakresie regulacji branżowych dotyczących prowadzonej działalności.
 • Przygotowywanie dokumentów korporacyjnych.
 • Reprezentacja w negocjacjach z partnerami handlowymi.
 • Reprezentacja podmiotów gospodarczych (spółek i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju (sądy powszechne, Sąd Najwyższy) i w postępowaniach komorniczych.
 • Sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty.
 • Uzyskiwanie nakazów zapłaty i klauzul wykonalności (w tym Europejskiego Nakazu Zapłaty i Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego).
 • Powództwa przeciwegzekucyjne.
 • Pomoc w uzyskaniu zabezpieczeń wierzytelności (weksli, gwarancji bankowych).
 • Przygotowywanie wniosków do organów administracji publicznej.
 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych.
 • Reprezentacja w negocjacjach z partnerami handlowymi.
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowoadministracyjnych (przed Wojewódzkim Sądem; Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Reprezentacja pracodawców w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy.
 • Doradztwo w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy (w tym zwolnień grupowych).
 • Pomoc przy modyfikacji warunków zatrudnienia.
 • Doradztwo w zakresie sporów zbiorowych.
 • Kontrakty menedżerskie.
 • Zbiorowe układy pracy.
 • Zbiorowe układy pracy.
 • Przygotowywanie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania.
 • Restrukturyzacje zatrudnienia.
 • Reprezentacja pracodawców w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Pomoc w opracowywaniu programów uczestnictwa kapitałowego pracowników.
 • Ustalanie oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości.
 • Doradztwo prawne z zakresu obrotu nieruchomościami, przygotowywanie projektów umów związanych z nabyciem nieruchomości, uczestnictwo w negocjacjach oraz pomoc przy podpisywaniu umów.
 • Obsługa prawna w zakresie umów najmu (powierzchni komercyjnych i mieszkaniowych), dzierżawy, służebności i innych umów w zakresie ustanawiania obciążeń na nieruchomościach na rzecz osób trzecich.
 • Pomoc prawna w realizacji projektów budowlanych, w tym gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę, wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Doradztwo prawne i reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych związanych z nabywaniem/zbywaniem nieruchomości, w tym uzyskiwaniem zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.
 • Postępowania administracyjne i sądowe w sprawach dotyczących nieruchomości.
Team

Paweł
Bator

Prezes Zarządu

Przedsiębiorca i manager z doświadczeniem w zarządzaniu podmiotami z szerokiego spektrum branż. Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Akademii Górniczo-Hutniczej. Swoje doświadczenie w zarządzaniu i sprzedaży budował współpracując z globalnymi organizacjami z obszarów tj. produkcja, nowoczesne technologie, IT, hr-tech, edukacja, czy finanse. Od zawsze przekonany, że jednym z najważniejszych celów jest budowa zaangażowania w realizację strategii firmy. Nastawiony na efektywny rozwój siebie oraz zespołu, z którym pracuje. Jego nowoczesne podejście do prowadzenia Kancelarii Prawa Gospodarczego i Oświatowego zapewnia profesjonalne standardy zarządzania, czego efektem jest najwyższa jakość, terminowość oraz unikatowe podejście do klienta. Entuzjasta organizacji eksponencjalnych i podejścia lean startup. W wolnym czasie miłośnik off-roadu, narciarstwa i turystyki górskiej. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci.

Daria
Bezwińska

Adwokat

Absolwentka kierunku Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia ukończyła w 2011 r. W trakcie aplikacji adwokackiej otrzymała wyróżnienie za wyniki w nauce. Tytuł adwokata uzyskała w marcu 2016 roku. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała od 2009 r. w prestiżowych kancelariach adwokackich i radcowskich we Wrocławiu. Pracowała również na stanowisku prawnika in house w firmie leasingowej. Od 2016 r. wykonuje zawód w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej.

W 2012 r. ukończyła Studia Podyplomowe – Studia Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich (grupa francuska), a w 2019 r. Studia Podyplomowe Prawo Medyczne i Bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Świadczy bieżące doradztwo prawne dla przedsiębiorców, uczestniczy w negocjacjach kontraktów, sporządza umowy (w tym umowy spółek), opinie prawne i pisma, pomaga odzyskiwać należności. Specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:  prawo cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze, prawo umów, prawo autorskie, prawo administracyjne i prawo oświatowe, jak również prawo medyczne.

Od 2018 r. zajmuje się problematyką prawa oświatowego, współpracując z placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola, żłobki), jak również organami prowadzącymi w całej Polsce.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie sporów transgranicznych, jak również w sprawach odszkodowawczych.
Biegle włada językiem francuskim.

Hobby – podróże, kultura romańska, film i sport.

Norbert
Gaczoł

Prawnik

Student Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach stypendium Erasmus studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Zagrzebiu. Laureat konkursu z prawa finansowego organizowanego przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP UJ.
Doświadczenie zawodowe zdobywał już od pierwszych lat studiów, odbywając staże w kancelariach radcowskich, jak i adwokackich w Krakowie.
W kancelarii zajmuje się sprawami klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych.
W kręgu jego zainteresowań znajduje się także tematyka prawa oświatowego.
Włada językiem angielskim.

Hobby – historia, prawo podatkowe, żeglarstwo

Jakub
Kudławiec

Aplikant adwokacki

Ukończył studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W trakcie studiów laureat konkursu przedmiotowego z prawa konstytucyjnego organizowanego przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ. W kręgu jego zainteresowań pozostaje prawo karne ze szczególnym uwzględnieniem podstaw odpowiedzialności karnej. Prace magisterską, napisaną pod opieką naukową prof. UJ dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, poświęcił problematyce zawinienia na przedpolu czynu zabronionego. Doświadczenie zdobywał w kancelariach adwokackich zajmujących się prowadzeniem spraw z różnych dziedzin prawa. Kancelarię wspiera głównie w sprawach procesowych prowadzonych zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych.
Aplikacje adwokacką odbywa przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej.
Hobby – psy Cane Corso, muzyka i film.

więcej
`

Współpracujemy z:

Kontakt

Kontakt

Preferowana metoda komunikacji