Blog

Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną pomoc prawną dla placówek oświatowych oraz dla podmiotów gospodarczych na terenie całej Polski.

Współpracujemy ze wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w sferze oświaty tj. organami prowadzącymi, dyrektorami placówek oświatowych i pracownikami placówek oświatowych.

Prowadzimy pełną obsługę prawną spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółek osobowych, jak również fundacji.

Zmiany w zakresie ochrony konsumentów od 01.2023

Nowelizacja ustawy o Prawach konsumenta i ustawy – Kodeks cywilny przewidziana w ustawie z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, […]
czytaj więcej

Nowe Prawo Holdingowe i „grupy spółek” w Kodeksie Spółek Handlowych

Z dniem 13 października 2022 r. wchodzą w życie przepisy1 wprowadzające do k.s.h.2 prawo holdingowe, w tym m.in. nową instytucję prawa handlowego, tzw. „grupę spółek”. Co dokładnie regulują wspomniane przepisy prawa? Czy ustanawiają dodatkowe uprawnienia […]
czytaj więcej

W jaki sposób założyć niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego?

W jaki sposób założyć niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego prowadzącą kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych? W poprzednich wpisach przybliżyliśmy Państwu pojęcie kształcenia ustawicznego, jak również opisaliśmy różnicę pomiędzy niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego […]
czytaj więcej

Co zawiera statut szkoły?

W dzisiejszym wpisie pochylimy się nad najważniejszymi kwestiami związanymi z dokumentem regulującym działalność jednostki systemu oświaty jakim jest Statut szkoły. Wskażemy Państwu podstawowe elementy, które zostały wskazane w przepisach zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe jak również po krótce omówimy procedurę zmiany statutu przez uprawnione do tego organy.
czytaj więcej

Jak założyć żłobek?

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opieka nad dziećmi w tym wieku może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy Państwu przybliżyć i przedstawić procedurę założenia jednej z instytucjonalnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi, jaką jest żłobek.
czytaj więcej

Edukacja domowa a spełnianie obowiązku szkolnego w Polsce

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w swoich regulacjach konstruuje prawo do nauki, stawiając je na pierwszym miejscu, zaś przepisy ustawy – Prawo oświatowe akcentują już jej obowiązek.
czytaj więcej

Powołanie Fundacji – czy warto?

W niniejszym wpisie przedstawię Państwu podstawowe informacje dotyczące jednej z form prawnych organizacji pozarządowych jaką jest fundacja. Z uwagi na liczne możliwości pozyskiwania środków m.in. poprzez dotacje, stosunkowo prostą procedurę jej tworzenia i rejestracji, zakładanie fundacji staje się coraz to bardziej popularną formą prowadzenia działalności.
czytaj więcej

Jak założyć szkołę?

Szkoła i placówka może być publiczna tj. założona przez jednostkę samorządu terytorialnego lub niepubliczna (określana potocznie prywatną), czyli powołana przez osobę fizyczną lub osobę prawną z sektora prywatnego.
czytaj więcej

Ochrona sygnalistów – nowe prawa i obowiązki

W październiku br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (Ustawa) implementującej przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa do polskiego porządku prawnego. Biorąc pod uwagę, iż dyrektywa została przyjęta przeszło dwa lata temu, państwa członkowskie Unii Europejskiej mają czas na wprowadzenie przepisów prawa międzynarodowego najpóźniej do grudnia 2021 r. Aktualnie projekt znajduje się w fazie opiniowania.
czytaj więcej
Kontakt

Kontakt

    Preferowana metoda komunikacji