Blog

Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną pomoc prawną dla placówek oświatowych oraz dla podmiotów gospodarczych na terenie całej Polski.

Współpracujemy ze wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w sferze oświaty tj. organami prowadzącymi, dyrektorami placówek oświatowych i pracownikami placówek oświatowych.

Prowadzimy pełną obsługę prawną spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółek osobowych, jak również fundacji.

Jak wypełnić wniosek o aktualizację lub korektę danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych?

W niniejszym wpisie szczegółowo omówimy, jak krok po kroku wypełnić wniosek o aktualizację lub korektę danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS). Przeanalizujemy, jakie informacje są wymagane do zgłoszenia zmian oraz jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku. Ponadto, zwrócimy uwagę na typowe błędy, które mogą pojawić się podczas tego procesu, i podpowiemy, jak ich unikać, aby usprawnić całą procedurę.
czytaj więcej

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie z Rejestru Instytucji Szkoleniowych?

W niniejszym artykule skupimy się na nieco mniej omawianym, ale równie ważnym aspekcie funkcjonowania instytucji szkoleniowych, jakim jest proces wykreślenia z Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Wyjaśnimy, jakie okoliczności mogą prowadzić do usunięcia placówki z tego rejestru oraz jakie kroki i procedury są niezbędne, aby taka zmiana została oficjalnie zarejestrowana.
czytaj więcej

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – jak wypełnić wniosek rejestracyjny?

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej procesowi składania wniosku rejestracyjnego do RIS. Zaczniemy od tego, jakie placówki mogą ubiegać się o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, a następnie przejdziemy do konkretnych kroków, jakie należy podjąć, aby prawidłowo wypełnić wniosek rejestracyjny i zarejestrować swoją instytucję szkoleniową. Dowiedz się, jakie dokumenty będą niezbędne, jakie warunki trzeba spełnić oraz na jakie szczegóły warto zwrócić uwagę podczas procesu składania wniosku. Zapraszamy do lektury.
czytaj więcej

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) – czym jest i jak działa wyszukiwarka?

Czym jest RIS i dlaczego wpis w nim jest tak ważny dla instytucji szkoleniowych? Na te i wiele innych pytań można znaleźć odpowiedź w pierwszym z serii artykułów poświęconych Rejestrowi Instytucji Szkoleniowych.
czytaj więcej

Zaświadczenie MEN – czym jest i kto może je wydawać?

W niniejszym wpisie omówimy zagadnienia związane z uzyskaniem tzw. zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz zaświadczenia MEN, i odpowiemy na następujące pytania: czym jest zaświadczenie MEN, kto może wydawać zaświadczenie MEN, w jakiej formie jest wydawane zaświadczenie MEN. Zapraszamy do lektury artykułu!
czytaj więcej

Prowadzenie kursów online przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego

W niniejszym wpisie przyjrzymy się zagadnieniu możliwości prowadzenia kursów w formie zdalnej przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego. Wskażemy podstawy prawne, które determinują obowiązki organizacji kształcenia na odległość oraz odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania w tym obszarze.
czytaj więcej

Zwolnienie z VAT usług świadczonych przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego

W niniejszym artykule omawiamy temat zwolnienia usług świadczonych przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego z podatku od towarów i usług (VAT), zgłębiając zarówno korzyści, jakie płyną z zwolnienia z VAT, jak i aspekty prawne związane z tym procesem. Poznamy także aktualne regulacje i wytyczne dotyczące zwolnienia z VAT dla usług edukacyjnych, jakie oferują niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego. Warto zrozumieć, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby skorzystać z tego zwolnienia, oraz jakie to otwiera możliwości przed placówkami edukacyjnymi.
czytaj więcej

Jak założyć niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego?

Czy zastanawiali się Państwo, kto może założyć niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego? Proces ten, choć skomplikowany, jest otwarty dla różnych podmiotów, a jego zrozumienie jest kluczowe dla każdego, kto planuje wejść w ten sektor edukacji. Nasz artykuł szczegółowo omawia kwestie prawne związane z zakładaniem niepublicznych placówek oświatowych, dostarczając wyczerpujących informacji na temat obowiązujących regulacji, wymogów oraz procedur. Dowiecie się z niego, jakie są kryteria i warunki, które należy spełnić, aby z sukcesem rozpocząć działalność edukacyjną. Zapraszamy do lektury, by odkryć kluczowe aspekty tego procesu i zrozumieć, jak możesz się stać częścią sektora edukacji ustawicznej!
czytaj więcej

Organizacja Pożytku Publicznego (OPP) – co to jest?

Organizacje pożytku publicznego (OPP) stanowią istotny element systemu prawnego, który w Polsce reguluje kwestie związane z działalnością społeczną, charytatywną czy kulturalną. Termin OPP jest używany powszechnie, jednak nie zawsze jest jasne, co on dokładnie oznacza, a także jakie korzyści i obowiązki niesie ze sobą posiadanie statutu OPP. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, starając się odpowiedzieć na pytanie zadane w tytule wpisu.
czytaj więcej