Blog

Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną pomoc prawną dla placówek oświatowych oraz dla podmiotów gospodarczych na terenie całej Polski.

Współpracujemy ze wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w sferze oświaty tj. organami prowadzącymi, dyrektorami placówek oświatowych i pracownikami placówek oświatowych.

Prowadzimy pełną obsługę prawną spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółek osobowych, jak również fundacji.

Jak założyć niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego?

Czy zastanawiali się Państwo, kto może założyć niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego? Proces ten, choć skomplikowany, jest otwarty dla różnych podmiotów, a jego zrozumienie jest kluczowe dla każdego, kto planuje wejść w ten sektor edukacji. Nasz artykuł szczegółowo omawia kwestie prawne związane z zakładaniem niepublicznych placówek oświatowych, dostarczając wyczerpujących informacji na temat obowiązujących regulacji, wymogów oraz procedur. Dowiecie się z niego, jakie są kryteria i warunki, które należy spełnić, aby z sukcesem rozpocząć działalność edukacyjną. Zapraszamy do lektury, by odkryć kluczowe aspekty tego procesu i zrozumieć, jak możesz się stać częścią sektora edukacji ustawicznej!
czytaj więcej

Organizacja Pożytku Publicznego (OPP) – co to jest?

Organizacje pożytku publicznego (OPP) stanowią istotny element systemu prawnego, który w Polsce reguluje kwestie związane z działalnością społeczną, charytatywną czy kulturalną. Termin OPP jest używany powszechnie, jednak nie zawsze jest jasne, co on dokładnie oznacza, a także jakie korzyści i obowiązki niesie ze sobą posiadanie statutu OPP. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, starając się odpowiedzieć na pytanie zadane w tytule wpisu.
czytaj więcej

Stowarzyszenie a fundacja – różnice i podobieństwa

Obecnie organizacje pozarządowe, takie jak stowarzyszenia i fundacje, odgrywają istotną rolę w realizacji różnorodnych celów społecznych, kulturalnych i charytatywnych. Pomagają one skupić się na ważnych problemach, czy też zbierać środki na cele dobroczynne. Jednakże, stowarzyszenia i fundacje różnią się pod wieloma względami, począwszy od ich celów i struktury, aż po sposoby finansowania i zarządzania. W niniejszym wpisie przedstawimy te formy organizacji i wskażemy, jakie występują pomiędzy nimi różnice i podobieństwa.
czytaj więcej

Kontrole kuratoriów oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024

Kuratoria oświaty w całym kraju opublikowały plany nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/24, a w nich znalazły się: planowana tematyka kontroli, typ kontrolowanej placówki oraz przedział czasowy. Sprawdź poniżej, czy prowadzona przez Ciebie placówka spełnia […]
czytaj więcej

Zasada równości szans w polskim prawie oświatowym

Dostęp do edukacji to jedno z podstawowych praw każdego człowieka, który jest gwarantowany przez szereg dokumentów prawa międzynarodowego i krajowego między innymi przez Konwencję o Prawach Dziecka, Powszechną Deklarację Praw Człowieka, Konstytucję, czy ustawę - Prawo oświatowe.
czytaj więcej

Edukacja dzieci z niepełnosprawnościami

Edukacja jest fundamentalnym prawem każdego dziecka, niezależnie od jego zdolności czy niepełnosprawności. Prawo do niej jest zapisane w Konstytucji, a konkretnie w art. 70. System oświaty w Polsce gwarantuje każdemu dziecku zamieszkałemu w gminie, powiecie lub województwie prawo do edukacji oraz zapewnia niezbędne warunki do rozwoju. Można go zdefiniować jako pewną strukturę elementów, które są ze sobą powiązane w taki sposób, że stanowią spójną całość, która umożliwia jego prawidłowe działanie i zapewnia każdemu obywatelowi prawo do otrzymywania należytej edukacji.
czytaj więcej

Rozwiązanie spółki z o.o. – przyczyny, uchwała, zgłoszenie otwarcia likwidacji, likwidatorzy, bilans

W niniejszym wpisie poddajemy pod analizę przyczyny wymienione w art. 270 k.s.h., omówimy proces podejmowania uchwały o rozwiązaniu spółki, przedstawimy rolę likwidatorów w całym procesie likwidacji oraz wyjaśnimy, jakie kroki trzeba podjąć w celu zgłoszenia otwarcia likwidacji. Ponadto, przyjrzymy się kwestii sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji, który jest nieodzowną częścią tego procesu.
czytaj więcej

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – krok po kroku

Wiele przedsiębiorstw podczas swojej działalności przechodzi różnego rodzaju zmiany. Jednym z kluczowych etapów w życiu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako sp. z o.o.) może być jej likwidacja. Jest to stosunkowo skomplikowany proces, który wymaga starannego planowania oraz skrupulatnego przestrzegania przepisów prawnych, żeby móc przeprowadzić go w sposób sprawny i prawidłowy.
czytaj więcej

Kuratoria oświaty – lista i zasięg

W niniejszym wpisie przyjrzymy się kuratoriom oświaty, ich roli, strukturze oraz zasięgowi działania, aby lepiej zrozumieć, jakie znaczenie mają dla polskiego systemu oświaty i jakie zadania stoją przed nimi w kontekście kształcenia młodego pokolenia.
czytaj więcej