Blog

Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną pomoc prawną dla placówek oświatowych oraz dla podmiotów gospodarczych na terenie całej Polski.

Współpracujemy ze wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w sferze oświaty tj. organami prowadzącymi, dyrektorami placówek oświatowych i pracownikami placówek oświatowych.

Prowadzimy pełną obsługę prawną spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółek osobowych, jak również fundacji.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną, komandytową i z ograniczoną odpowiedzialnością

Dynamika współczesnego rynku oraz zmieniające się uwarunkowania prawne i ekonomiczne sprawiają, że przedsiębiorstwa często muszą dostosowywać swoje struktury do nowych wymagań. Jednym z istotnych procesów w tej dziedzinie jest przekształcanie spółek, które pozwala na dostosowanie ich formy do aktualnych potrzeb i celów strategicznych.
czytaj więcej

Forma prowadzenia działalności gospodarczej – jaką wybrać?

W naszym kraju istnieje kilka form prowadzenia działalności gospodarczej, pomiędzy którymi występują istotne różnice. Dotyczą one zarówno kwestii formalnych, jak i finansowych. Wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności może mieć istotny wpływ na aspekty prawne, podatkowe, organizacyjne i finansowe przedsiębiorstwa, a także na możliwości oraz ograniczenia związane z jej prowadzeniem.
czytaj więcej

Spółka z o.o. a spółka akcyjna – różnice i podobieństwa

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego zajmuje się m.in. obsługą prawną spółek. W związku z tym w dzisiejszym wpisie skupimy się na przedstawieniu cech charakterystycznych spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wskazaniu pomiędzy nimi różnic i podobieństw.
czytaj więcej

Zakładanie spółki akcyjnej

W Polsce zawiązanie spółki akcyjnej stanowi szczególny proces, który rozpoczyna się od idei wspólnego przedsięwzięcia i kończy oficjalnym wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednak aby dotrzeć do tego etapu, przyszli akcjonariusze muszą spełnić szereg wymogów określonych w Kodeksie spółek handlowych. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć Czytelnikom etapy zakładania spółki akcyjnej, skupiając się na kluczowych aspektach, takich jak zawieranie umowy założycielskiej, tworzenie statutu spółki czy też wymogi kapitałowe. Zapraszamy do lektury, mając nadzieję, że nasz tekst stanie się kompendium wiedzy dla wszystkich, którzy stoją przed wyzwaniem założenia spółki akcyjnej w Polsce.
czytaj więcej

Dywidenda – czym jest i kiedy następuje jej wypłata?

W kontekście funkcjonowania spółek i podziału zysku często pojawia się termin dywidenda i to właśnie ona będzie głównym tematem dzisiejszego wpisu. Odpowiemy w nim m.in. na takie pytania jak:

  • Czym jest dywidenda?
  • W jakiej formie jest wypłacana dywidenda?
  • Komu przysługuje dywidenda?
  • Czym jest "dzień dywidendy"?
  • Kiedy można wypłacić dywidendę?

Zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

czytaj więcej

Rodzaje akcji w spółce akcyjnej

Akcje występują w spółkach akcyjnych, prostych spółkach akcyjnych oraz spółkach komandytowo-akcyjnych. W dzisiejszym wpisie pochylimy się na wyjaśnieniem, jakie są rodzaje akcji na przykładzie spółki akcyjnej. Odpowiemy m.in. na takie pytania jak:
  • Czym jest akcja?
  • Czym różnią się akcje imienne od akcji na okaziciela?
  • Co to takiego są akcje uprzywilejowane?
  • Jakie są różnice pomiędzy akcjami gotówkowymi a aportowymi?
czytaj więcej

Sposoby pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkół

Podstawowym źródłem finansowania kosztów i wydatków związanych z prowadzeniem szkoły są dotacje oświatowe o których pisaliśmy w poprzednim wpisie (Na co można przeznaczyć środki z dotacji światowej?).
czytaj więcej

Ochrona praw autorskich w edukacji

W niniejszym wpisie przyjrzymy się prawom autorskim, które występują w edukacji i odpowiemy na takie pytania jak: Czym jest dozwolony użytek edukacyjny? Co wolno wykorzystywać do celów edukacyjnych w szkole? Czy sprawdziany są objęte prawami autorskimi? Za jakie aktywności przysługują nauczycielom prawa autorskie?
czytaj więcej

Emerytura nauczyciela – rodzaje, ile wynosi i jak ją zwiększyć?

Do jakiej emerytury jest uprawniony nauczyciel? Jak wyliczana jest wysokość emerytury nauczyciela? Czy zwiększenie emerytury nauczyciela jest możliwe? W niniejszym wpisie przyjrzymy się przepisom regulującym wysokość świadczeń emerytalnych nauczycieli i możliwe rozwiązania dotyczące ich zwiększenia.
czytaj więcej