Blog

Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną pomoc prawną dla placówek oświatowych oraz dla podmiotów gospodarczych na terenie całej Polski.

Współpracujemy ze wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w sferze oświaty tj. organami prowadzącymi, dyrektorami placówek oświatowych i pracownikami placówek oświatowych.

Prowadzimy pełną obsługę prawną spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółek osobowych, jak również fundacji.

Program Maluch 2020 – wskazówki dla podmiotów ubiegających się o dotację 

Przygotowaliśmy dla Was odpowiedź prawnika wraz ze szczegółowymi założeniami i listą dokumentów dotyczącą podmiotów ubiegających się o dotację w ramach Modułu 3 - czyli podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego. 
czytaj więcej

Edukacja domowa – specjalne zapisy w umowach między szkołą a rodzicami

W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy kwestię sporządzania umów dotyczących edukacji domowej dziecka. Taki dokument jest podpisywany między szkołą a rodzicem, jednak czasami ze względu na specjalne okoliczności konieczne jest wprowadzenie pewnych dodatkowych zapisów, które będą regulować i chronić interesy obydwu stron. Aby nie operować na wyimaginowanych przykładach, przedstawimy studium konkretnego przypadku. 
czytaj więcej

Szkoła z oddziałami sportowymi, szkoła sportowa i szkoła mistrzostwa sportowego – podobieństwa i różnice

Czy szkoła sportowa jest tym samym, co szkoła mistrzostwa sportowego? Czym różni się oddział mistrzostwa sportowego od oddziału sportowego? Czy wreszcie, jakie regulacje dotyczą każdej z wymienionych form kształcenia? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym wpisie oraz przedstawić wytyczne obowiązujące w Polskim Prawie Oświatowym.
czytaj więcej
Kontakt

Kontakt

    Preferowana metoda komunikacji
    Wybierz minimum jedną formę kontaktu**