Szkoła sportowa a szkoła mistrzostwa sportowego

Szkołami sportowymi i szkołami mistrzostwa sportowego mogą być szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, prowadzące kształcenie w formie dziennej.

Szkoła sportowa – szkoła, w której prowadzone szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej dwóch oddziałach sportowych, liczących co najmniej 15 uczniów w oddziale, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu. W szkole sportowej mogą być tworzone oddziały mistrzostwa sportowego.

Szkoła mistrzostwa sportowego – szkoła mistrzostwa sportowego to szkoła, w której jest prowadzone szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej jednym oddziale mistrzostwa sportowego, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu. Liczba uczniów w oddziale sportowym szkoły mistrzostwa sportowego jest uzależniona od możliwości zebrania uczniów o zbliżonym poziomie sportowym.

Oddział sportowy a oddział mistrzostwa sportowego 

Oddziały sportowe i oddziały mistrzostwa sportowego mogą być tworzone w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, prowadzących kształcenie w formie dziennej.

W oddziale sportowym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenia sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia.

W oddziale mistrzostwa sportowego są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu. Liczba uczniów w oddziale mistrzostwa sportowego jest uzależniona od możliwości zebrania uczniów o zbliżonym poziomie sportowym.

Podobieństwa i różnice

PODOBIEŃSTWA:

Szkolenie sportowe w każdym z w/w form organizacyjnych jest prowadzone w ramach zajęć sportowych według programów szkolenia sportowego opracowanych dla poszczególnych sportów.

Realizują one programy szkolenia sportowego równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach w sprawie podstawy programowej oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

RÓŻNICE:

Oddziały sportowe stanowią najniższą jednostkę organizacyjną szkolenia sportowego w systemie oświaty, natomiast szkoły mistrzostwa sportowego są co do zasady najbardziej rozbudowaną i zaawansowaną formą. Świadczy o tym chociażby obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych. W oddziałach sportowych i szkołach sportowych – wynosi on co najmniej 10 godzin a w szkołach mistrzostwa sportowego – co najmniej 16 godzin.

Różnica między szkołami sportowymi a szkołami mistrzostwa sportowego dotyczy również oddziałów, gdyż szkoły sportowe są realizowane w co najmniej dwóch oddziałach, natomiast szkoły mistrzostwa sportowego w co najmniej jednym oddziale.

Potrzebujesz pomocy prawnej w tym temacie?

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego sp. z o.o.

Ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków

T:+48 533 940 018
E: kancelaria@kpgio.pl

Napisz do nas