Pytanie

Jeden z naszych rodziców zdecydował się zapisać swoje 6-letnie dziecko na edukację domową do 1 klasy. Teraz obawia się, że to było jednak za wcześnie i zastanawia się nad odroczeniem (właściwie powtórzeniem klasy 1 w przyszłym roku szkolnym). Zależy mu, aby w przyszłym roku szkolnym także uczyć się w trybie nauczania domowego. Jakie kroki powinien podjąć w tej sytuacji? Czy odroczenie w edukacji domowej różni się jakkolwiek od standardowej procedury?

Odpowiedź prawnika

Rodzice mają trzy możliwości:

1) Cofnięcie zezwolenia

Na podstawie art. 37 ust. 8 mogą złożyć wniosek o cofnięcie zezwolenia na odbywanie obowiązku szkolnego w ramach edukacji domowej i dziecko realizuje obowiązek szkolny stacjonarnie lub jeśli nie chce, aby uczyło się stacjonarnie, odroczenie obowiązku szkolnego zgodnie z pkt. 2 i powrót przedszkola. Obowiązek wychowania przedszkolnego również może być realizowany w formie edukacji domowej.

2) Odroczenie obowiązku szkolnego

Kolejną możliwością jest złożenie wniosku o odroczenie obowiązku szkolnego o kolejny rok do dyrektora szkoły zgodnie z art. 36 ust. 6 ustawy prawo oświatowe. Po decyzji dyrektora o odroczeniu obowiązku szkolnego dziecko kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Zakładam bowiem, że wcześniej rodzice otrzymali decyzje o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki przez dziecko tj. w  wieku 6 lat.

3) Powtarzanie klasy

Opcją trzecią jest – art. 44 o ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty – zgodnie z nimi w odniesieniu do uczniów klasy I – III klasy podstawowej.

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. Jest to stosowane wyjątkowo i marginalnie.

Jako że każde z tych działań wymaga decyzji dyrektora szkoły, które mają w dużej mierze charakter uznaniowy, warto z nim bezpośrednio skonsultować te działania.

Potrzebujesz pomocy prawnej w tym temacie?

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego sp. z o.o.

Ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków

T:+48 533 940 018
E: kancelaria@kpgio.pl

Napisz do nas