Blog

Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną pomoc prawną dla placówek oświatowych oraz dla podmiotów gospodarczych na terenie całej Polski.

Współpracujemy ze wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w sferze oświaty tj. organami prowadzącymi, dyrektorami placówek oświatowych i pracownikami placówek oświatowych.

Prowadzimy pełną obsługę prawną spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółek osobowych, jak również fundacji.

Edukacja dzieci z niepełnosprawnościami

Edukacja jest fundamentalnym prawem każdego dziecka, niezależnie od jego zdolności czy niepełnosprawności. Prawo do niej jest zapisane w Konstytucji, a konkretnie w art. 70. System oświaty w Polsce gwarantuje każdemu dziecku zamieszkałemu w gminie, powiecie lub województwie prawo do edukacji oraz zapewnia niezbędne warunki do rozwoju. Można go zdefiniować jako pewną strukturę elementów, które są ze sobą powiązane w taki sposób, że stanowią spójną całość, która umożliwia jego prawidłowe działanie i zapewnia każdemu obywatelowi prawo do otrzymywania należytej edukacji.
czytaj więcej

Rozwiązanie spółki z o.o. – przyczyny, uchwała, zgłoszenie otwarcia likwidacji, likwidatorzy, bilans

W niniejszym wpisie poddajemy pod analizę przyczyny wymienione w art. 270 k.s.h., omówimy proces podejmowania uchwały o rozwiązaniu spółki, przedstawimy rolę likwidatorów w całym procesie likwidacji oraz wyjaśnimy, jakie kroki trzeba podjąć w celu zgłoszenia otwarcia likwidacji. Ponadto, przyjrzymy się kwestii sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji, który jest nieodzowną częścią tego procesu.
czytaj więcej

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – krok po kroku

Wiele przedsiębiorstw podczas swojej działalności przechodzi różnego rodzaju zmiany. Jednym z kluczowych etapów w życiu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako sp. z o.o.) może być jej likwidacja. Jest to stosunkowo skomplikowany proces, który wymaga starannego planowania oraz skrupulatnego przestrzegania przepisów prawnych, żeby móc przeprowadzić go w sposób sprawny i prawidłowy.
czytaj więcej

Kuratoria oświaty – lista i zasięg

W niniejszym wpisie przyjrzymy się kuratoriom oświaty, ich roli, strukturze oraz zasięgowi działania, aby lepiej zrozumieć, jakie znaczenie mają dla polskiego systemu oświaty i jakie zadania stoją przed nimi w kontekście kształcenia młodego pokolenia.
czytaj więcej

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną, komandytową i z ograniczoną odpowiedzialnością

Dynamika współczesnego rynku oraz zmieniające się uwarunkowania prawne i ekonomiczne sprawiają, że przedsiębiorstwa często muszą dostosowywać swoje struktury do nowych wymagań. Jednym z istotnych procesów w tej dziedzinie jest przekształcanie spółek, które pozwala na dostosowanie ich formy do aktualnych potrzeb i celów strategicznych.
czytaj więcej

Forma prowadzenia działalności gospodarczej – jaką wybrać?

W naszym kraju istnieje kilka form prowadzenia działalności gospodarczej, pomiędzy którymi występują istotne różnice. Dotyczą one zarówno kwestii formalnych, jak i finansowych. Wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności może mieć istotny wpływ na aspekty prawne, podatkowe, organizacyjne i finansowe przedsiębiorstwa, a także na możliwości oraz ograniczenia związane z jej prowadzeniem.
czytaj więcej

Spółka z o.o. a spółka akcyjna – różnice i podobieństwa

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego zajmuje się m.in. obsługą prawną spółek. W związku z tym w dzisiejszym wpisie skupimy się na przedstawieniu cech charakterystycznych spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wskazaniu pomiędzy nimi różnic i podobieństw.
czytaj więcej

Zakładanie spółki akcyjnej

W Polsce zawiązanie spółki akcyjnej stanowi szczególny proces, który rozpoczyna się od idei wspólnego przedsięwzięcia i kończy oficjalnym wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednak aby dotrzeć do tego etapu, przyszli akcjonariusze muszą spełnić szereg wymogów określonych w Kodeksie spółek handlowych. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć Czytelnikom etapy zakładania spółki akcyjnej, skupiając się na kluczowych aspektach, takich jak zawieranie umowy założycielskiej, tworzenie statutu spółki czy też wymogi kapitałowe. Zapraszamy do lektury, mając nadzieję, że nasz tekst stanie się kompendium wiedzy dla wszystkich, którzy stoją przed wyzwaniem założenia spółki akcyjnej w Polsce.
czytaj więcej

Dywidenda – czym jest i kiedy następuje jej wypłata?

W kontekście funkcjonowania spółek i podziału zysku często pojawia się termin dywidenda i to właśnie ona będzie głównym tematem dzisiejszego wpisu. Odpowiemy w nim m.in. na takie pytania jak:

  • Czym jest dywidenda?
  • W jakiej formie jest wypłacana dywidenda?
  • Komu przysługuje dywidenda?
  • Czym jest "dzień dywidendy"?
  • Kiedy można wypłacić dywidendę?

Zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

czytaj więcej