Blog

Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną pomoc prawną dla placówek oświatowych oraz dla podmiotów gospodarczych na terenie całej Polski.

Współpracujemy ze wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w sferze oświaty tj. organami prowadzącymi, dyrektorami placówek oświatowych i pracownikami placówek oświatowych.

Prowadzimy pełną obsługę prawną spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółek osobowych, jak również fundacji.

Emerytura nauczyciela – rodzaje, ile wynosi i jak ją zwiększyć?

Do jakiej emerytury jest uprawniony nauczyciel? Jak wyliczana jest wysokość emerytury nauczyciela? Czy zwiększenie emerytury nauczyciela jest możliwe? W niniejszym wpisie przyjrzymy się przepisom regulującym wysokość świadczeń emerytalnych nauczycieli i możliwe rozwiązania dotyczące ich zwiększenia.
czytaj więcej

Na co można przeznaczyć środki z dotacji oświatowej?

Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczenia środki, m.in. z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, które realizowane są przez […]
czytaj więcej

Zmiany w zakresie ochrony konsumentów od 01.2023

Nowelizacja ustawy o Prawach konsumenta i ustawy – Kodeks cywilny przewidziana w ustawie z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, […]
czytaj więcej

Nowe Prawo Holdingowe i „grupy spółek” w Kodeksie Spółek Handlowych

Z dniem 13 października 2022 r. wchodzą w życie przepisy1 wprowadzające do k.s.h.2 prawo holdingowe, w tym m.in. nową instytucję prawa handlowego, tzw. „grupę spółek”. Co dokładnie regulują wspomniane przepisy prawa? Czy ustanawiają dodatkowe uprawnienia […]
czytaj więcej

W jaki sposób założyć niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego?

W jaki sposób założyć niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego prowadzącą kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych? W poprzednich wpisach przybliżyliśmy Państwu pojęcie kształcenia ustawicznego, jak również opisaliśmy różnicę pomiędzy niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego […]
czytaj więcej

Co zawiera statut szkoły?

W dzisiejszym wpisie pochylimy się nad najważniejszymi kwestiami związanymi z dokumentem regulującym działalność jednostki systemu oświaty jakim jest Statut szkoły. Wskażemy Państwu podstawowe elementy, które zostały wskazane w przepisach zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe jak również po krótce omówimy procedurę zmiany statutu przez uprawnione do tego organy.
czytaj więcej

Jak założyć żłobek?

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opieka nad dziećmi w tym wieku może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy Państwu przybliżyć i przedstawić procedurę założenia jednej z instytucjonalnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi, jaką jest żłobek.
czytaj więcej

Edukacja domowa a spełnianie obowiązku szkolnego w Polsce

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w swoich regulacjach konstruuje prawo do nauki, stawiając je na pierwszym miejscu, zaś przepisy ustawy – Prawo oświatowe akcentują już jej obowiązek.
czytaj więcej

Powołanie Fundacji – czy warto?

W niniejszym wpisie przedstawię Państwu podstawowe informacje dotyczące jednej z form prawnych organizacji pozarządowych jaką jest fundacja. Z uwagi na liczne możliwości pozyskiwania środków m.in. poprzez dotacje, stosunkowo prostą procedurę jej tworzenia i rejestracji, zakładanie fundacji staje się coraz to bardziej popularną formą prowadzenia działalności.
czytaj więcej